Startpagina Aardappelen

7 à 11 % lagere aardappelproductie door klimaat

NEPG (North West European Potato Growers Group) schat dat de totale productie van aardappelen in de NEPG-zone (EU-04: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland) met 7 à 11 % zal dalen.

Leestijd : 2 min

Het vermoedelijke uiteindelijke areaal van de NEPG-zone in 2022 zal 510.938 ha zijn. Dit is een toename met 3,2% ten opzichte van vorig jaar en een toename van 1,7% in vergelijking met het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Nederlandse telers hebben 7,7 % meer hectares uitgeplant dan in 2021.

Productie is verminderd

Afhankelijk van de uiteindelijke groei zou de productie in de NEPG-zone tussen de 20 en 21 miljoen ton moeten liggen. Na een lange en ongewoon zeer droge en hete zomer is de totale aardappelproductie in het hele NEPG-gebied verminderd.

De situaties verschillen per land en regio, waarbij Belgische en Franse boeren het hardst worden getroffen (ongeveer 20% minder voor Belgen). Nederlandse aardappelboeren worden minder geraakt, vooral die ten noorden van de grote rivieren waar meer regen is gevallen. Sommige telers zullen de verwachte contracten niet kunnen leveren vanwege de lage opbrengsten.

Moeilijk en duur

We zullen de zomer van 2022 herinneren als een moeilijk en erg duur jaar, ofwel omdat de opbrengsten per ha laag zijn. Maar ook omdat de kosten van energie en irrigatie veel hoger waren.

De hitte die we tijdens de zomer hebben meegemaakt, zullen kwaliteits- en bewaarproblemen met zich mee brengen. Niet alleen zijn er te hoge onderwatergewichten en knollen die beperkt zijn in lengte. Zorgwekkender is het doorbreken van de kiemrust.

Zelfs als regen de bodemsituatie en de oogstomstandigheden verbetert, kunnen beschadigingen en stootblauw een probleem vormen tijdens het rooien. Vroege kieming in bewaarloodsen, zal het volgende bewaarseizoen ongetwijfeld moeilijker en duurder maken. Gewichtsverlies en tarra (door onder andere blauwe plekken) zullen waarschijnlijk hoger zijn.

In tegenstelling tot 2018-2019 toen aardappelen uit andere delen van Europa (met name uit Polen) kwamen, komen er dit seizoen geen aardappelen van elders. Terwijl de behoefte van verwerkers de afgelopen jaren sterk is toegenomen.

Contracten

Toen de contracten voor 2022 - 2023 aan het begin van het jaar werden ondertekend, waren hun prijzen acceptabel. Maar na het begin van de oorlog en gedurende de laatste 6 maanden stegen de productiekosten dramatisch.

Deze contractprijzen dekken niet de extra kosten waarmee boeren te maken hebben gehad en in de komende weken en maanden zullen worden geconfronteerd. De prijzen op de vrije markt zijn stabiel rond de 25 euro per 100 kg. De noteringen op de termijnmarkt voor april 2023 zijn niet veel hoger, waardoor aardappelboeren zich grote zorgen maken over hun inkomen uit de aardappelteelt. NEPG stelt dat de kostenstijging door de hele aardappelketen moet worden gedragen.

Wat zaaien of planten in de lente van 2023?

Geconfronteerd met veel hogere kosten (elektriciteit, diesel, kunstmest) en grotere risico's in verband met klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne, vragen sommige aardappeltelers zich af wat ze in de lente moeten planten of zaaien.

Zonder garanties of zekerheden vanuit de aankopers, kunnen aardappeltelers uiteindelijk besluiten om meer alternatieve gewassen te planten of te zaaien.

NEPG - TD

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken