Startpagina Actueel

Grotere oppervlakte zomergranen en korrelmaïs door stijging graanprijzen

De oppervlakte korrelmaïs en zomergranen is dit jaar in ons land met 38,8 % gestegen als gevolg van de stijgende graanprijzen door de oorlog in Oekraïne. Dat blijkt uit de voorlopige landbouwresultaten van 2022 van het Belgische statistiekbureau Statbel. En ook de veestapel ziet een impact van de hogere prijzen.

Leestijd : 2 min

Dit jaar is de oppervlakte zomergranen (zomertarwe en zomergerst) en korrelmaïs met 20.773 ha gestegen. Door de hoge graanprijzen werd een deel van de maïs als korrelmaïs ingezaaid, waardoor het areaal voedermaïs daalde met 3,2 % of 5.778 ha.

Gestegen prijzen

De Boerenbond heeft zelf geen onderzoek gedaan naar redenen voor een stijging, maar "we horen wel van leden dat de graanprijzen erg goed liggen", zegt woordvoerster Vanessa Saenen. Ze vermoedt dus dat de hoge prijzen wel degelijk een impact hebben op de keuze van de landbouwers om meer zomergraan te planten, al halen ze uit die soort minder opbrengst. "Het is ook mogelijk dat sommige boeren zo'n slechte contractprijzen kregen voor groenten dat ze beslisten om iets anders te planten of dat ze door de warme zomer hun plannen aanpasten." Ze benadrukt wel dat de teeltplannen op voorhand vastliggen.

Saenen zegt ook dat naast de graanprijzen ook de energieprijzen en de prijzen van meststoffen (door de hoge gasprijs) sterk gestegen zijn. "We hebben zelf vastgesteld dat de kosten 25 % gestegen zijn, terwijl de omzet niet voldoende gestegen is om de kosten te dekken. Zelfs al krijgen de boeren een goede prijs voor hun producten."

Ook de veestapel kent een impact door de stijgende prijzen. Zo is de prijs van mengvoerders voor varkens, waarin graan zit, tussen 1 januari 2021 en 1 april 2022 met 53  % gestegen. Vermoedelijk is daarom het aantal mestvarkers met een levend gewicht van 50 tot 110 kg gedaald (-17,2 % voor de varkens van 50 tot 80 kg en -9,5 % voor de dieren van 80 tot 110 kg), aldus Statbel. Het aantal varkens van meer dan 110 kg steeg dan weer met 59,7 %, een stijging die deels te verklaren zou zijn door de sterke stijging van de vleesprijzen in maart 2022.

En ook de rundveestapel neemt af (-4,8 %), met vooral een daling bij de runderen voor de vleesproductie en bij de zoogkoeien. "Dit komt door de hele hoge voederprijzen ten opzichte van vleesprijzen, die op hun beurt 10 % hoger waren dan mei 2021", stelt Statbel. "De hogere vleesprijs bleek bijgevolg niet voldoende om de voederkosten te compenseren. Ondanks de gunstige melkprijzen daalde het aantal melkkoeien bovendien ten opzichte van 2021, met -2,2 % of -12.075 dieren.

Belga

Lees ook in Actueel

Meeste maatregelen tegen vogelgriep opgeheven

Veeteelt Het aantal besmettingen met vogelgriep bij wilde vogels blijft dalen. De afgelopen maanden zijn geen uitbraken meer vastgesteld. “Bepaalde maatregelen kunnen dan ook opnieuw worden opgeheven”, meldt minister van Landbouw David Clarinval (MR).
Meer artikelen bekijken