Startpagina Veeteelt

Inzaai van tarwe verloopt in diverse werelddelen niet optimaal

Zoals de voorbije 8 maanden blijft de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een impact hebben op de voedermarkt. Ook de weersomstandigheden spelen de gewassen parten. De zaaiomstandigheden verlopen niet overal even vlot als in onze contreien.

Leestijd : 3 min

Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Expert, overloopt voor ons de voedermarkten in de periode van 10 tot 23 oktober.

Volatiliteit bij oliehoudende gewassen

De markt blijft zeer volatiel, met gemiddeld toch eerder stijgende prijzen. De verdere prijsvorming zal afhankelijk zijn van het aanbod van soja.

“De zonnebloemoogst in Oekraïne loopt ver achter. Deze kan nog wel ingehaald worden, maar de tijd begint te dringen”, beschrijft Raf Beyers de markt van de diverse oliehoudende gewassen. “Het areaal koolzaad in de EU zal naar verwachting afnemen, vorig jaar stegen we nog met 5%. De markt is afgelopen week wel rustiger geworden, maar wel bij hoge prijzen. Dit heeft onder meer te maken met de hoge tarweprijs. De prijs zou wel onder druk kunnen komen te staan door de recessie, met een lagere vraag naar olie, in combinatie met een ruimer aanbod sojabonen en palmolie. Anderzijds kan de hevige regenval in Australië de productie onder druk zetten. Ook mogen we de oorlog in Oekraïne niet onderschatten. Recent werd nog een opslag van zonnebloemolie beschadigd. Algemeen verloopt het oogsten en zaaien er verre van ideaal. Hoge prijzen van zonnebloemolie en -schroot ondersteunen op die manier de prijs van koolzaad.”

Sojaopbrengst in Zuid-Amerika prijsbepalend

De oogst van soja in de Verenigde Staten (VS) verloopt goed. Er is nu voor ongeveer een derde van het veld gehaald. Vanuit Brazilië wordt een productie ingeschat die ruim 20% hoger zou liggen dan vorig jaar. Terwijl vorige week nog lagere opbrengsten verwacht werden, is dit nu dus door onder ander het United States Department of Agriculture (USDA) omgedraaid en ziet het er allemaal wat beter uit.

Beyers: “In combinatie met het hoge prijsniveau zorgt dit voor lagere future-prijzen. Hoe de prijs op langere termijn verder evolueert, zal afhangen van de opbrengsten in Zuid-Amerika (meer dan 150 Mio ton in 2022-23) en de mogelijk lagere vraag door de wereldwijde recessie. We zien wel dat de vraag vanuit China voorlopig eerder aantrekt.”

Lage stock aan maïs in de VS

De stock aan maïs in de VS is laag, zelfs de laagste van de laatste 10 jaar. Deze situatie ondersteunt de marktprijs. De maïsopbrengst in de VS wordt door bepaalde analisten dan weer wat opwaarts bijgesteld. Ook van deze teelt is er ongeveer een derde geoogst.

“Ook voor maïs wordt in Brazilië rekening gehouden met een fors hogere productie ten opzichte van vorig jaar“, zegt Raf Beyers. “Hier is sprake van een stijging van 12,5%. Het zorgt voorlopig voor een verdere terugval van de future-prijzen. De vraag naar USA corn is lager en de hoge inflatie wereldwijd kan de vraag niet ondersteunen. De vraagmarkt zal niet direct een aanbodmarkt worden ,rekening houdend met de lagere maïsoogsten en krappe voorraden. Ook het conflict Rusland-Oekraïne kan het aanbod vanuit die kant laag houden. Anderzijds verloopt de oogst in de VS voorspoedig en ook de conditie van de maïs is na de vorige verlaging weer opwaarts gecorrigeerd. Ook voor Zuid-Amerika blijven de verwachtingen hoog. Alles samen doet dit de markt niet verder exploderen en zien we een zijdelingse tot neerwaartse prijsbeweging.”

Weer bepaalt zaai van tarwe

Net zoals bij maïs zien we voor tarwe een stijging van de prijs door de situatie in Oekraïne. Onzekerheid over de verlenging van de graancorridor in de Zwarte Zee drijft de prijzen op.

Vanuit Argentinië is er nog altijd de bezorgdheid over het inzaaien van de tarwe door de droge en warme omstandigheden. Ook hier is er een terugval van de future-prijzen als gevolg van lagere aankopen. In de VS zien we een duidelijke daling van zowel de export als het binnenlandse verbruik. De hoge prijzen kunnen verder zakken als de Russen verder blijven exporteren. Ze moeten ergens hun tarwe kwijt! Te droge omstandigheden in Argentinië en de VS werken dan weer prijsondersteunend. Ook Australië heeft te kampen met slecht weer. Daar is het de hevige regenval die recent gezorgd heeft voor meer dan 10% prijsstijging sinds begin oktober. Ook in Oekraïne en Rusland loopt de inzaai niet vlot door te natte omstandigheden.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Veeteelt

Kunnen antioxidanten hittestress vermijden en de vleeskwaliteit verbeteren?

Varkens Varkens die voer kregen dat verrijkt is met extra vitamine E en organisch selenium haalden een betere voederconversie onder hitte. Bovendien bleek deze toevoeging een groot pluspunt te hebben voor de consument, die vaak veel te weinig selenium binnenkrijgt. Eén varkenslapje van 100 g levert al gauw meer dan 30% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid selenium aan.
Meer artikelen bekijken