Startpagina Pluimvee

Proefbedrijf Pluimveehouderij publiceert 100ste Mededeling voor pluimveehouders

De 100ste mededeling is gewijd aan het Vlaamse demonstratieproject Miteprevent. Het provinciale Proefbedrijf Pluimveehouderij begeleidde samen met Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Pluimveeloket 9 Vlaamse leghennenbedrijven in hun bestrijding van rode vogelmijt.

Leestijd : 3 min

Sinds 1992 worden wetenschappelijke onderzoeksresultaten vertaald in bevattelijke Mededelingen zodat de kennis bruikbaar en toepasbaar is door pluimveehouders en andere erfbetreders. Dertig jaar na de eerste Mededeling over de toepassing van lichtschema’s bij braadkuikens, rolde in 2022 editie 100 van de printer.

Rode vogelmijt als hoofdrolspeler

De rode vogelmijt, ook gekend als bloedluis, is een ectoparasiet die zich voedt met het bloed van leghennen. Hij is vooral ’s nachts actief en verschuilt zich overdag in spleten en kieren in de stal, vaak in de nabijheid van de slaapplaats van de hennen. De aanwezigheid van rode vogelmijt in de stal heeft een negatief effect op het welzijn en de gezondheid van de hennen. De bestrijding van deze mijt is een werk van lange adem. De korte voortplantingscyclus, een gebrek aan natuurlijke vijanden en de gunstige omstandigheden in leghennenstallen zorgen ervoor dat de mijtenpopulatie snel aangroeit. Daarbij is er maar een beperkt aantal bestrijdingsmiddelen toegelaten waartegen er ook een toenemende resistentie is. Behandelingen zijn duur en worden vaak tot het laatste moment uitgesteld. Bestrijden van rode vogelmijt gebeurt vaak pas na een visuele waarneming van de mijten in de stal. Als je de mijten met het blote oog kan zien, hebben de hennen hier vermoedelijk al hinder van ondervonden.

Belangrijkste bevindingen Mededeling 100

De populatie van rode vogelmijt hou je best onder controle door een vroegtijdige behandeling met silica. Het tijdelijk verdwijnen van de mijten na een bestrijding geeft geen garantie dat de rode vogelmijt verdwenen is uit de stal, en dat de populatie niet opnieuw aangroeit binnen dezelfde legronde. Of een behandeling al dan niet werkt, hangt af van hoeveel rode vogelmijten aanwezig zijn, hoe je huisvestingssysteem is gebouwd en in welk materiaal en hoe je de behandeling tegen rode vogelmijt aanpakt. Het intensief en kwantitatief monitoren van de mijtenpopulatie is van essentieel belang in de bestrijding van rode vogelmijt in leghennenstallen.

Vogelmijten tellen, hoe begin je daar aan?

Om het aantal mijten te tellen, worden de valletjes ingevroren. Daarna schud je ze uit in een petrischaal. Na het inscannen van de petrischaal, gebeurt het tellen gelukkig automatisch. Een mijtenval bestaat uit een pvc-buisje met daarin een stuk opgerold golfkarton. Het aantal mijten dat zich verschuilt in het golfkarton, geeft een indicatie van de omvang van de totale populatie in de stal. De info die je hieruit haalt, is cruciaal voor een succesvolle behandeling.

Van 1992 tot 2022, van Mededeling 1 tot en met 100

De Mededelingen vormen het sluitstuk van projecten die het Proefbedrijf Pluimveehouderij met projectpartners binnen de sector tot een goed einde brengt. Alle thema’s belangen pluimveehouders en erfbetreders actief in de pluimveesector aan. Van verschillende reinigingsprotocollen tot een vlotte opstart van een vleeskuiken- of leghennenronde, het effect van lichtschema’s en aangepaste klimaatregeling bij vleeskuikens, lichtsturing tijdens de eerste weken op het leghennenbedrijf, stofreductie in een volièresysteem en drinkwaterbehandelingen bij vleeskuikens.

Proefbedrijf Pluimveehouderij

Lees ook in Pluimvee

SALV vraagt om te wachten met Vlaamse normen voor kalkoenenhouderij

Pluimvee Het is op zich een goede zaak dat de Vlaamse regering met een nieuw besluit een normenkader voor het dierenwelzijn in de professionele kalkoenenhouderij wil invoeren. Tegelijk is het belangrijk om het gelijke speelveld in voldoende mate te waarborgen. Daarom vraagt de SALV aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om de invoering uit te stellen tot er Europees beleid terzake is.
Meer artikelen bekijken