Startpagina Akkerbouw

Vlasmarkt kent hoge vraag bij beperkt aanbod

Het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) laat in zijn recentste berichtgeving weten dat er nog steeds een hoge vraag is aan vlasvezel en er niet aan stock-opbouw gedaan kan worden gezien die hoge vraag.

Leestijd : 3 min

Voor de vlasvezel is de vraag nog steeds heel hoog en het aanbod kan nog steeds de stijgende vraag niet dekken. De verkoopprijzen bevestigen dit. Enige vertraging in stijging wordt waargenomen. Dit waar we zien dat andere grondstoffen reeds over hun hoogste prijzen heen zijn .

Er is voor de logistieke zijde van de handel nog steeds een schaarste en gekoppelde hoge prijszetting van containers en van transportkosten in het algemeen. Welk effect dit naar de toekomst toe heeft kan op vandaag niet ingeschat worden.

Europese Campagne 2022-2023

Het ABV laat weten dat de oogst binnen is en de verdere verwerking kan starten. Afgelopen jaar is er finaal een vlasuitzaai van ongeveer 145.000 ha gerapporteerd in de landen: Frankrijk, België en Nederland. In België is het areaal slechts 8 ha lager, haast ongewijzigd dus en ligt finaal op 15.807 ha.

In Nederland ging het areaal 5,5 % omhoog tot 1.981 ha. In Frankrijk lag de stijging nog hoger met 25 % tot zo’n 126.936 ha. Die areaalsuitbreiding wordt een ‘correctie’ genoemd daar in 2021 de uitzaai sterk gedaald was ten opzichte van 2020.

Lange vezel

Het ABV bemerkt dat de opbrengst aan stro-vlas dit jaar niet hoog is, maar het rendement aan lange vezel is beter dan het jaar voordien. Over de laatste 2 jaar heen zou bij een eerste inschatting de productie van lange vezel over beide jaartallen (2021 en 2022) in dezelfde lijn liggen.

In ons land is al gestart met de verwerking van strovlas van de voorbije campagne. In Frankrijk zijn ze nog bezig met de verwerking van de opbrengst van campagne 2021.

Korte vezel

Nog volgens de eerste vaststellingen van campagne 2022 zou het rendement korte vezel lager liggen dan campagne 2021. In de eerste maanden wordt niet direct verwacht dat er minder korte vezel op de markt zal komen vermits binnen Frankrijk op heden nog grotendeels campagne 2021 verwerkt wordt.

Geen stock-opbouw

De vraag naar lange vezel die in ons land gezien wordt, is heel hoog en overtreft nog steeds het aanbod. Van stock of stock-opbouw is geen sprake. De prijzen stijgen op vandaag naar nooit-geziene hoogtes. De stijging zwakt momenteel wat af, er wordt verwacht dat het maximum ongeveer bereikt werd. Bij de afnemers van lange vezel wordt bemerkt dat er wat meer terughoudenheid begint te komen omwille van de hoge prijzen.

De opstart van de verwerking campagne 2022 toont een zeer uiteenlopend beeld, maar gemiddeld lijkt de kilogramopbrengst aan lange vezel per hectare in ons land ha nagenoeg gelijk te zijn aan die van campagne 2021.

De stocks gezwingelde lange vezel blijft sterk dalen.

De gemiddelde verkoopsprijzen lange vezel zijn ten opzichte van juni 2020 met 43% gestegen, ten opzichte van juni 2021 met zo’n 80% en ten opzichte van juni 22 met zo’n 30%.

Groeiseizoen 2022

Het groeiseizoen van 2022 wordt globaal gezien als ‘gemiddeld goed’ beschouwd wat strovlas-opbrengst betreft. Er wordt bemerkt dat de kilogramopbrengst lager ligt dan initieel ingeschat. Het zwingelrendement van deze groeicampagne is gemiddeld goed .

De algemene kleur van het vlas (vezel) is vrij bleek wegens gebrek aan regen tijdens de rootperiode, en hittegolf. Omwille van de hittegolf blijkt dat er aandacht nodig is bij het zwingelen gezien het lage vochtpercentage van het strovlas.

ABV - TD

Lees ook in Akkerbouw

Bruine roest breidt uit in wintertarwe

Granen Waarnemingen in graanpercelen tonen een zekere uitbreiding van bruine roest, zo meldt het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG). Septoria blijft uiteraard aanwezig en zal door het buiige weer verder moeten opgevolgd worden. Ook de gevoelige variëteiten voor gele roest moeten in het oog worden gehouden.
Meer artikelen bekijken