Startpagina Wetgeving

Commissie stelt certificering van koolstofverwijderingen voor om klimaatneutraliteit te helpen bereiken

Op 30 november heeft de Europese Commissie een voorstel goedgekeurd voor een eerste EU-breed vrijwillig kader voor betrouwbare certificering van hoogwaardige koolstofverwijderingen. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) juicht dit toe, maar blijft kritisch.

Leestijd : 2 min

Het voorstel zal innovatieve technologieën voor koolstofverwijdering en duurzame koolstoflandbouwoplossingen stimuleren en dragen bij tot de klimaat-, milieu- en nulverontreinigingsdoelstellingen van de EU. De voorgestelde verordening zal de capaciteit van de EU om koolstofverwijderingen te kwantificeren, monitoren en verifiëren aanzienlijk verbeteren. Meer transparantie zal het vertrouwen van de belanghebbenden en de industrie waarborgen en greenwashing voorkomen. Koolstofverwijderingen kunnen en moeten duidelijke voordelen voor het klimaat bieden en de Commissie zal prioriteit geven aan koolstofverwijderingsactiviteiten die aanzienlijke voordelen voor de biodiversiteit zullen opleveren. De Commissie zal ondersteund door deskundigen op maat gesneden certificeringsmethoden ontwikkelen voor koolstofverwijderingsactiviteiten die bijdragen tot het bereiken van klimaat- en andere milieudoelstellingen.

Klimaatneutraliteit

Om de transparantie en geloofwaardigheid van het certificeringsproces te waarborgen, bevat het voorstel regels voor de onafhankelijke verificatie van koolstofverwijderingen, alsook regels voor de erkenning van certificeringsregelingen die kunnen worden gebruikt om de naleving van het EU-kader aan te tonen.

Dit voorstel is van essentieel belang voor de doelstelling van de EU om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. Om dit doel te bereiken, moet de EU haar broeikasgasemissies tot een minimum beperken. Tegelijkertijd zal de EU de verwijdering van koolstof uit de atmosfeer moeten opschalen om emissies die niet kunnen worden geëlimineerd, te compenseren.

Win-win, maar...

Naar aanleiding van dit voorstel van de Europese Commissie over koolstofcertificering, wil europarlementslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) reageren: "De Europese Commissie maakt een erg voorzichtige eerste stap richting certificaten voor het uit de lucht te halen en in de grond brengen van CO2. Via dit systeem van carbon credits kunnen bedrijven een vergoeding geven aan boeren die extra koolstof opslaan in hun gronden. Zo verdienen boeren iets meer en kunnen bedrijven bewijzen dat ze hun ecologische voetafdruk verkleinen. Een potentiële win-win dus. Ik ben wel kritisch, want er is nog veel werk voor de boeg om een concrete methodologie uit te werken. Die moet namelijk wetenschappelijk gefundeerd zijn en in de praktijk werkbaar zijn voor de boer. Bovendien er voor de boer écht iets aan te verdienen vallen, en moet dus de opbrengst ervan groter zijn dan de lasten en kosten die met het systeem gepaard gaan. We moeten tot slot ook alle risico's van een verdere scheeftrekking tussen boeren in de EU uitsluiten."

Europese Commissie - Vandenkendelaere

Lees ook in Wetgeving

Nieuwe niet-productieve investeringen in de bestaande lijst

Wetgeving Landbouwers kunnen ervoor kiezen om investeringen te doen die niet direct inkomsten genereren, maar wel bijdragen aan de biodiversiteit, aan het landschap en aan bodem- of waterbeheer. De lijst werd recent geüpdatet. Hier kan je de nieuwe lijst met investeringen uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 raadplegen.
Meer artikelen bekijken