Startpagina Wetgeving

Europees groen licht voor Belgische landbouwplannen

De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet voor de strategische landbouwplannen van Vlaanderen en Wallonië. Dat heeft Eurocommissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski maandag 5 december gemeld. Met de goedkeuring is ruim 2,8 miljard euro aan subsidies voor de komende jaren gemoeid.

Leestijd : 3 min

Net als andere lidstaten moest ook België tegen eind vorig jaar een strategisch plan opstellen dat uitstippelt hoe het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de periode van 2023 tot 2027 in ons land zal uitgevoerd worden. Dat nieuwe GLB blijft rechtstreekse inkomenssteun aan landbouwers bieden, maar zet ook meer in op klimaat en milieu en wil de overgang naar een duurzame en innovatieve landbouwsector vormgeven.

1,65 miljard voor Vlaanderen

België was de enige lidstaat die 2 plannen indiende bij de Commissie: een Vlaams en een Waals plan. Een eerste versie van het Vlaamse plan stuitte in juni nog op forse kritiek van de Commissie, die aandrong op meer ambitie op vlak van milieubescherming, biodiversiteit en klimaatactie. Na een aantal bijsturingen gaat het licht nu toch op groen. Dat biedt de Vlaamse landbouw uitzicht op 1,65 miljard euro aan fondsen: 1,386 miljard euro aan Europees geld, aangevuld met een nationale financiering van 272 miljoen euro.

"Hiermee zorgen we niet alleen voor meer inkomenszekerheid voor onze Vlaamse landbouwers die dag in dag uit het beste van zichzelf geven om bij te dragen aan de voedselzekerheid, maar garanderen we ook een grotere bijdrage van de landbouw aan de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen", reageerde Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) op het Europese fiat.

Inkomenssteun voor landbouwers

Een belangrijk deel van de Europese landbouwfondsen blijft bestemd voor de inkomenssteun voor de landbouwers. Volgens Brouns zal de pot ongeveer 110 miljoen euro per jaar bevatten, of gemiddeld 190 euro per hectare. Daarnaast wordt een deel van de inkomenssteun herverdeeld ten gunste van kleinere bedrijven, met extra steun voor de eerste 30 hectare. Tenslotte is er ook gekoppelde steun voor de gespecialiseerde vleeshouderij. Zo krijgen zoogkoeienhouders 170 euro per zoogkoe, op voorwaarde dat ze duurzaam produceren en aan graslandbeheer doen.

Ecoregelingen

Het intensieve landbouwmodel stelt Vlaanderen voor grote uitdagingen op milieuvlak. Tegen die achtergrond reserveert de Commissie ongeveer een kwart van de rechtstreekse inkomenssteun voor landbouwers die via zogenaamde ecoregelingen bijkomende inspanningen willen leveren om bij te dragen aan een gezonder milieu. Dat kan gaan om het aanhouden van meerjarig grasland over maatregelen voor erosiebestrijding tot methaanreducerende voeders bij rundvee. Vlaanderen wil ook het totale areaal voor biologische landbouw verhogen tot meer dan 30.000 hectare.

Ook investeringen om de Vlaamse landbouwbedrijven te herstructureren, te moderniseren en duurzamer te maken moedigt het GLB aan: meer dan 8.000 landbouwers zullen daarvoor financiering ontvangen. Daarnaast wordt ook nog meer dan de helft van het budget voor plattelandsontwikkeling, zo'n 185 miljoen euro, in stelling gebracht voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en de versterking van de biodiversiteit.

Verjonging van de sector

In Vlaanderen is slechts 6% van de landbouwers jonger dan 35 jaar. Het plan bevat een aantal specifieke maatregelen om de verjonging van de sector aan te moedigen. Zo wordt de aanvullende inkomenssteun voor jonge boeren verhoogd tot 5,4 miljoen euro per jaar. Zij kunnen tot 230 euro bijkomende steun per hectare krijgen. Er is ook meer financiering voor het opstarten van een bedrijf en voor bepaalde investeringen gereserveerd. Alles samen is bijna 50 miljoen euro voor jonge landbouwers voorzien. Vlaanderen hoopt zo met steun van het GLB om meer dan 1.600 jonge landbouwers te lanceren.

Ook het Waalse plan is maandag goedgekeurd. Voor de Waalse landbouw is een Europese enveloppe van 1,5 miljard euro voorzien, aangevuld met meer dan 300 miljoen euro aan eigen middelen.

Belga

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken