Startpagina Wetgeving

Boerenbond: groen licht Europese Commissie voor groener Vlaams GLB komt niets te vroeg

De Europese Commissie keurde het Vlaams Strategisch Plan rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027 goed. Dit groen licht van Europa biedt landbouwers eindelijk duidelijkheid over de stappen die zij kunnen zetten voor een verdere verduurzaming van de landbouwsector. Dit plan is het groenste GLB tot op heden en zal aan de landbouwsector beduidend meer en nieuwe Europese verplichtingen opleggen.

Leestijd : 3 min

Op 5 december keurde de Europese Commissie het Vlaams landbouwbeleid 2023-2027 goed. Hiermee gaf de Europese Commissie groen licht voor het Vlaams Strategisch Plan van minister van Landbouw Jo Brouns. “Landbouwers maken hun teeltplannen reeds in september. Het groen licht van Europa voor dit groener Vlaams GLB komt dus niets te vroeg voor de sector”, luidt het bij Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “De Europese ‘go’ geeft nu eindelijk duidelijkheid voor landbouwers. Het zou raadzaam zijn in het proces voor een toekomstig GLB de realiteit en planning van de boer beter mee in rekening te nemen.”

Meer verplichtingen, minder middelen

Oorspronkelijk werd het GLB in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat we onszelf in Europa van voldoende eigen voedsel konden voorzien. Vandaag moeten we erover waken dat de slinger niet te veel in de andere richting doorslaat. Het nieuwe GLB gaat vanaf 1 januari 2023 van kracht en is zonder twijfel het groenste GLB ooit. En hoewel de landbouwsector uiteraard achter een verdere verduurzaming van de sector staat en daar ook volop aan meewerkt, moeten we er wel voor zorgen dat er voldoende (financiële) draagkracht bij de landbouwers blijft. Alleen als onze landbouwers een rendabel inkomen hebben, kunnen zij verder investeren in meer verduurzaming. In het huidige moeilijke economische klimaat, is het voor landbouwers een hele opgave om de vele en dure verplichtingen in het nieuwe GLB te volgen. “We vinden het daarom ook bijzonder jammer dat dit nieuwe GLB veel verplichtingen oplegt waarvoor de boer onvoldoende vergoed wordt uit het GLB. Voor Boerenbond dient het GLB vooral een stimulerend beleid te zijn eerder dan restrictief.”

Brede toolbox

Boerenbond is wel positief over de brede toolbox aan maatregelen die het GLB ter beschikking stelt aan landbouwers. “Elk land- en tuinbouwbedrijf in Vlaanderen is verschillend. Boerenbond heeft steeds gepleit om in dit GLB voldoende diverse tools in te zetten waarmee de boer als ondernemer en volgens zijn bedrijfsrealiteit mee aan de slag kan gaan.”

Groene Kring tevreden

Groene Kring, de organisatie van jonge land- en tuinbouwers, is tevreden dat er stevig en extra geïnvesteerd wordt in jongeren van de landbouwsector. “Jonge boeren staan voor grote uitdagingen. Door een gebrek aan (betaalbare) landbouwgrond, moeilijke omgevingsdossiers en een structureel te laag inkomen is een landbouwbedrijf overnemen nog nooit zo uitdagend geweest. Het is daarom niet meer dan logisch dat jonge boeren een prioriteit zijn in dit GLB. Groene Kring is tevreden dat Vlaanderen daar gehoor aan geeft en extra investeert in de generatiewissel.”

Het volledige GLB is geen uitsluitend positief verhaal voor land- en tuinbouwers want er worden zware inspanningen gekoppeld aan een lager budget. Toch kan Groene Kring met die blik op jonge land- en tuinbouwers tevreden zijn. De volgende punten ziet de organisatie als positief:

- Er is eindelijk een stevige definitie van het begrip ‘actieve boer’. In het volgende GLB zal de ondersteuning gaan naar zij die het écht nodig hebben en verdienen: actieve boeren.

- Pensioenboeren worden, op aandringen van Groene Kring, geweerd uit het GLB. Zij kunnen geen gebruik meer maken van GLB-steun. Dit zal de toegang tot grond voor jongeren sterk verhogen.

- De aanvullende inkomenssteun voor jonge land- en tuinbouwers wordt omhoog getrokken. Voor het inkomen van jonge boeren is dat een broodnodige ondersteuning.

- De overname- of opstartsteun voor jonge boeren wordt opgetrokken. Dat is gerechtvaardigd, gezien de hoge financiële drempel voor jongeren om een bedrijf over te nemen.

- Bij investeringen krijgen jonge boeren meer ondersteuning. Dat is meer dan welkom, want door beperkte reserves is het voor hen vaak stukken uitdagender om te investeren.

Om de verschillende jongerenmaatregelen te laten renderen, is het belangrijk dat het budget voldoende hoog blijft in verhouding met de verstrengde voorwaarden én dat een beleid wordt uitgewerkt dat bestaat uit stimulansen in plaats van verplichtingen.

“Slechts 6% van de Vlaamse landbouwers is jonger dan 35 jaar. Nochtans hebben we heel wat jongeren nodig die morgen voor ons eten zullen zorgen”, zegt Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring. “De steun is dus broodnodig om de generatiewissel in de landbouw te verzekeren.”

Boerenbond

Lees ook in Wetgeving

Nieuwe niet-productieve investeringen in de bestaande lijst

Wetgeving Landbouwers kunnen ervoor kiezen om investeringen te doen die niet direct inkomsten genereren, maar wel bijdragen aan de biodiversiteit, aan het landschap en aan bodem- of waterbeheer. De lijst werd recent geüpdatet. Hier kan je de nieuwe lijst met investeringen uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 raadplegen.
Meer artikelen bekijken