Startpagina Uw stem

Vzw Verenigde Veehouders roept op om de rangen te sluiten

De vzw Verenigde Veehouders heeft het voorbije half jaar verder inspanningen geleverd om het PAS-beleid te onderzoeken. Nu roept de vzw de sector – zowel individuen als organisaties – op om de rangen te sluiten en om als één front steun te verlenen aan hun vzw, die binnenkort in actie schiet.

Leestijd : 4 min

Het verdere onderzoek door de vzw Verenigde Veehouders bracht al aan het licht dat het PAS-beleid (Pragmatische aanpak Stikstof) in Vlaanderen, net zoals of misschien nog erger dan in Nederland, gebouwd en gebaseerd is op drijfzand en zelfs leugens.

Daarom roept ze de vele beroeps- en sectororganisaties binnen de landbouw op om de handen in elkaar te slaan en om gezamenlijk de rangen te sluiten en als één front steun te verlenen aan hun vzw, die binnenkort actie onderneemt.

Onafhankelijk burgerinitiatief

De vzw werd begin juli 2022 opgericht als onafhankelijk burgerinitiatief om de juridische strijd aan te gaan tegen het door het Vlaamse parlement goedgekeurde stikstofakkoord. De initiatiefnemers waren ervan overtuigd dat dit de juiste actie was in plaats van protest en boerenkrijg op de openbare weg.

De oprichters waren toen al van mening dat er iets niet klopte aan het hele stikstofverhaal, dat al jarenlang de Vlaamse veehouderij terroriseerde. In 2015 gingen de eerste rode bedrijven dicht. Toen geloofden zij nog dat de overheid wel eerlijk en correct handelde tot nut van het algemeen belang.

Boeren worden belazerd

In het voorjaar van 2021 werd bij het bemesten van weiland één perceel proefondervindelijk niet behandeld, om het effect na te gaan van de stikstofdepositie van 21 kg/ha/jaar, die volgens de VMM daar uit de lucht valt. Toen op de bemeste percelen het gras al meer dan kniehoog stond en op het niet bemeste perceel het gras eerder de neiging had om terug in de grond te kruipen, was de argwaan gewekt. Zou het dan toch kunnen dat de boeren belazerd worden?

Na een grondige studie van de cijfers en berekeningsmethoden die door het departement Omgeving gebruikt worden om de impact van bedrijven te beoordelen, is het antwoord ondertussen bekend en wordt er actie ondernomen, in samenwerking met andere groeperingen, zoals de Stuurgroep Turnhouts Vennengebied.

Brief aan stakeholders

De plannen voor een nieuw stikstofdecreet raken onze sector midscheeps, van grondstoffenleverancier over veehouder tot vleesverwerker en aanverwante stakeholders. Goed draaiende veehouderijen moeten sluiten, boerengezinnen worden van hun erf gejaagd. Bij velen is de ontreddering totaal, dat begrijpen we en dat weten we allemaal.

We moeten ons dringend beter verenigen en één front vormen. Dubieuze cijfers en theoretische rekenmodellen, die het einde van onze bedrijven en breder ook van onze sector kunnen betekenen, moeten we keihard aanvechten. De initiatiefnemers achter de vzw Verenigde Veehouders zijn ervan overtuigd dat jouw steun daarbij het verschil kan en zal maken.

Via juridische weg

De Verenigde Veehouders nodigt jou uit om de recent opgerichte vzw financieel en/of operationeel te steunen. Zo help je mee een eerlijke behandeling van onze sector af te dwingen, ook via juridische weg. Het kantoor van meester Walter Van Steenbrugge is al gestart met de voorbereidingen. Dat is broodnodig, deze procedure wordt ondanks de staalharde bewijzen geen eenvoudige zaak.

Waarom actie?

De boeren worden belazerd, met valse argumenten en cijfers. Het debat wordt niet ernstig en eerlijk gevoerd. Er is geen tijd te verliezen om een rechtvaardige behandeling juridisch af te dwingen en om onze sector te redden.

De vzw Verenigde Veehouders ontdekte al gigantische fouten in de berekeningen van impactscores, van zelfs 60%. Een grondig onderzoek van de cijfers van het departement Omgeving is volop aan de gang. Vooral bij het controleren en factchecken van de berekeningsmethode deed de Verenigde Veehouders al hallucinante vaststellingen die het begrip ‘piekbelaster’ helemaal onderuithalen.

Laat ons daarnaast het gesprek sereen en ernstig aangaan: ons land telt 11 miljoen monden die gevoed moeten worden. Net als Nederland behoren we tot de meest dichtbevolkte regio’s ter wereld. Vanzelfsprekend staat de combinatie van industrie, verkeer, natuur en landbouw onder druk. Is het logisch dat de Europese Habitat-richtlijn bij ons in Vlaanderen en in Nederland dezelfde invulling krijgt als in dunbevolkte Europese gebieden, zoals pakweg Finland en Zweden? En, een cruciale vraag: hoe willen we onze voedselvoorziening verzekeren, als ook de klimaatwijziging in de toekomst mondiaal voor bijkomende problemen zorgt?

Daad bij het woord

Het verweer tegen het nieuwe stikstofdecreet mag niet alleen bij woorden blijven. De vzw Verenigde Veehouders voegt de daad bij het woord. Ze vraagt aan alle actoren in de landbouwsector om de rangen te sluiten en om één front te vormen. We organiseren ons, en maken een krachtige vuist tegen onrecht.

Daarvoor rekent de vzw op jou, als bedrijf en/of als beroepsorganisatie. Want dit is niet de strijd van de boeren alleen, het stikstofdecreet zorgt voor een breed maatschappelijk probleem, waar ook de ganse samenleving van wakker zou moeten liggen.

Bij vragen kan je terecht bij: 0475/31.09.84 (Peter) of 0472/47.64.75 (Kris), surf ook naar www.verenigdeveehouders.be voor meer info en om deel te nemen aan de crowd funding. Steunen kan ook discreet en anoniem. Vanaf 40 euro zijn er fiscale attesten beschikbaar.

Peter De Swaef, Stefanie Geurts

en Kris Bourdeaud’hui, Kerngroep Verenigde Veehouders vzw

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken