Startpagina Uw stem

Lezersbrief: Naast energieafhankelijkheid volgt snel de voedselcrisis

Lezer Johan Verleyen kroop in zijn pen. Hij verstuurde een brief naar minister van Omgeving Zuhal Demir en laat ons meelezen.

Leestijd : 3 min

Geachte minister,

Onlangs verklaarde u met enige ontgoocheling dat de waterkwaliteit er niet op vooruitgaat. Met een krop in de keel zie ik terzelfdertijd de tractor met beervat en enkele nieuwsgierig kijkende koeienkoppen. Analoge beelden op de buis, toen een tijd geleden een ijverige woordvoerder van VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) hetzelfde verklaarde. Met de hulp van de media maakt u op die manier de daders visueel bekend. De boeren blijven echter met hun bemesting 5 m van de kant, op straf van zware boete. En elke toegediende eenheid stikstof wordt samen met CO2 omgezet door hun gewassen in plantaardig eiwit en koolhydraten. Ze lozen dus niet IN de beek zoals nog anderhalf miljoen landgenoten doen!

Meet korter bij bewoning

Door onze weides passeert zo een gemeentebeek waarin afvalwater (van wc, wasmachine, sproeistof, enzomeer) via grachten en buizen geloosd wordt. Laat gerust de pc en phone eens achterwege en kom deze smurrie bekijken, de realiteit. Fosfaten, nitraten, detergentia, zware metalen, enzomeer, komen zo verder in grotere waterlopen, waar de gemeten resultaten dan op de boer gestoken worden.

Metingen zouden moeten plaatsvinden dichter bij de bewoning. Na nog meer hallucinante MAP’s kan er uiteraard zo geen beterschap komen.

Wat met emissies van andere sectoren?

Wat de stikstof betreft, het element dat 78 % van onze atmosfeer uitmaakt... Zou de emissie in de stallen zo gevaarlijk zijn? Zie wat onze nutsdieren presteren, nochtans in intensieve huisvesting, met weinig medicatie en verlies door ziektes. En de mensen die er dagelijks mee bezig zijn, zijn de slechtste klanten van de dokter...

Zou de landbouwstikstof gevaarlijker zijn dan de rest, en dan nog met een klein aandeel? Industrie, in natuur gevormde stikstof, auto's (6 miljoen, tegenover 2 miljoen runderen in ons land), daarover geen woord. Over de vliegindustrie gezwegen; vlug geschat, dagelijks 100.000 vluchten aan 50 à 100.000 l kerosine, een tapijt van 5 à 10 miljard verbrande liters! Achtergebleven rubber wordt regelmatig met chemische stoffen verwijderd. Onderhoudspersoneel heeft gezondheidsproblemen, je zou voor minder. In stallen is men beter af.

Methaanklucht

Verder is er de methaanklucht. Eerder dit jaar verscheen in een wetenschappelijk rapport dat methaan dat door dieren geproduceerd, verwaarloosbaar is ten opzichte van vooral de in natuur gevormde methaan, en ten opzichte van methaan dat verloren gaat bij winning en bij alle vormen van transport (cfr. de onlangs ontplofte pijplijn).

U mag tenslotte niet vergeten dat de landbouw de enige sector is die naast wat noodzakelijke vervuiling, vele malen meer terugdoet. Gewassen zuiveren de lucht vele malen meer dan een zelfde oppervlakte bos. Zo levert een ha maïs in een jaarhelft 45 ton voedsel, gevormd door fotosynthese. Erna komt een vanggewas voor stikstofcaptatie, zodat landbouwgrond, niet zoals het bos, een half jaar dood staat. En dan zijn er nog de elk jaar toenemende bosbranden: miljoenen ha die constant in rook opgaan, een milieuramp op zich!

Voedseltekort

Ingrepen in de Pachtwet, vergunningenstop, reducties bij overname, onteigeningen en steun aan natuurverenigingen voor bosaanleg, enzoverder, zijn voorlopers van voedseltekort. Acties van boeren om u op dit gevaar te wijzen, halen weinig uit.

Landbouwers zouden beter uw raad volgen en collectief minder produceren. Naast energieafhankelijkheid volgt dan snel de voedselcrisis.

Cum salutatione sinceracumque mente sana ,

Johan Verleyen, dierenarts

Lees ook in Uw stem

Opinie: Landbouwonderzoeker, kijk eens over het hek!

Uw stem Juni is voor studenten traditioneel een maand vol examens. Voor landbouwonderzoekers is het dan weer een maand vol veldbezoeken. Overal te lande tonen wetenschappers dan de resultaten van hun werk in hun living labs. Onderzoek dat in Vlaanderen bijzonder divers is. Van op natuur gebaseerde oplossingen tot spitstechnologie, van voedselbossen tot vertical farming, alles komt aan bod.
Meer artikelen bekijken