Startpagina Akkerbouw

Verschillende stikstofvormen, hebben andere natuurimpact volgens INBO

Aan het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) werd advies gevraagd over de impactverschillen tussen stikstof in gereduceerde (NHy) versus geoxideerde vorm (NOx). Het antwoord van INBO consulteerden we via hun website.

Leestijd : 2 min

In het rapport lezen we dat de gereduceerde stikstofvorm ‘NHy’ voornamelijk afkomstig is uit de landbouw. De ‘NOx’ of geoxideerde vormen van stikstof (N) zijn hoofdzakelijk afkomstig van verbrandingsprocessen onder andere van het verkeer, de industrie of huishoudens. Cruciale vraag is welke stikstofvorm het meest schadelijk is voor onze natuur.

Drie categorieën

Voor wat negatieve effecten betreft, haalt INBO in zijn rapport 3 grote categorieën aan, namelijk: directe toxiciteit, verzuring en vermesting.

Bij een overmaat treden bij gereduceerde stikstof veel sneller toxische effecten op dan bij geoxideerde stikstof, vaak met een drastische impact op de vegetatie, lezen we in het rapport. Ook voor wat verzuring betreft, is de impact van gereduceerde stikstof groter dan die van geoxideerde stikstof.

Depositie van zowel geoxideerde als gereduceerde stikstof draagt bij aan de totale stikstofvoorraad in een ecosysteem. Beide kunnen ook door planten als nutriënt gebruikt worden en bevorderen bij overmaat de dominantie van nitrofiele soorten.

Conclusie

Dé conclusie uit het beknopte antwoord van INBO luidt: “1 kg gereduceerde stikstof (NHy) draagt verhoudingsgewijs meer bij aan natuurschade dan 1 kg geoxideerde stikstof (NOx).”

Voor het herstel van de natuurkwaliteit heeft reductie van de depositie van gereduceerde N dus de hoogste prioriteit, stelt INBO.

Verdere vragen

De volgende vraag die wij ons stellen is welke invloed dit antwoord van INBO heeft op het verdere stikstofdossier. Vanuit landbouworganisatie Boerenbond viel steeds te horen dat ‘stikstof, stikstof is’. Deze stelling lijkt nu door INBO ondermijnd te zijn.

De vraag die wel overeind blijft is of de inspanningen inzake stikstofreductie over de sectoren (landbouw, industrie, huishoudens) heen, wel evenwichtig zijn verdeeld. Andere vraag die blijft, is of de impactscoreberekening van onze veeteeltbedrijven wel correct is gebeurd.

Als redactie maken we ons de bedenking waarom deze info nu naar buiten komt. Al maanden is er discussie over de bewering ‘stikstof is stikstof’. Nu de bezwaarschiften zijn verwerkt en het stikstofdossier een andere fase in gaat en opnieuw op de regeringstafel komt te liggen, komt plots deze info naar buiten. Uit het document van INBO verstaan we dat ze handelen, nadat ze een telefonische vraag om advies op 15 december 2022 hadden gekregen. Als geadresseerde wordt het kabinet van de minister van Omgeving vermeld. Het advies van INBO werd door hun bevoegde ondertekend op 23 december 2022. Dit is dus 8 dagen na de telefonische vraag. Een relatief snel antwoord op een vraag die de landbouwsector al maanden, zo niet jaren bezig houdt. Waarom plots deze verduidelijking?

Tim Decoster

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken