Startpagina Bedrijfsnieuws

Milcobel melkprijs zakt met 1,5 euro/100 l in december

Na maanden van stijgende melkprijzen lijkt er zich een kentering af te tekenen op de zuivelmarkt. Na een eerste daling in november, besliste de raad van bestuur van Milcobel om de standaard melkprijs voor december vast te leggen op 53,50 euro/100 l. Dit is 1,5 euro/100 l minder dan in november.

Leestijd : 2 min

De raad van bestuur van zuivelcoöperatie Milcobel besliste op 29 december over de melkprijs voor deze maand. Milcobel zal voor de lopende leveringen van december een standaard melkprijs hanteren van 53,50 euro/100 l. Dit komt overeen met een reëel uitbetaalde melkprijs van 58,08 euro/100 l voor een bedrijf met een vetgehalte van 43 g/l, een eiwitgehalte van 35 g/l en maximale premies voor kwaliteit, duurzaamheid en hoeveelheid

Melkprijs volgt de marktsituatie

In de maandelijkse aankondiging van de melkprijs geeft de zuivelcoöperatie hier de nodige duiding bij. “De internationale zuivelmarkten gaan nog steeds in een dalende lijn. De hoge inflatie, stijgende loonkosten, hoge grondstof- en energieprijzen en de onzekerheid over de toekomstige vraag, beïnvloeden de internationale zuivelmarkten sterk. Er zijn verschillende markten die vertragen. De dalende trend van de zuivelmarkten zet zich noodzakelijkerwijs door in de melkprijzen voor december. Milcobel slaagt erin om zijn stevige positie te handhaven, met voor december een standaard melkprijs van 53,50 euro/hl.”

De Raad van Bestuur onderlijnt dat het uitstellen van de melkprijsbeslissing voor december eerder deze maand, de juiste optie bleek. Dankzij een betere kennis van de actuele cijfers bij het jaareinde, kan het resultaat nu maximaal doorgezet worden in de melkprijs voor de leden-coöperanten.

Coöperatieraad start consultatieronde ledenkringbesturen

De Coöperatieraad stemde tijdens de vergadering van 20 december in om na Nieuwjaar enkele voorstellen tot bijsturing van de statuten voor te leggen aan de ledenkringbesturen van Milcobel. Het belangrijkste voorstel is de jaarlijkse kapitaalsopbouw voor de leden afhankelijk te maken van de hoogte van de coöperatieve teruggave (nabetaling). Dit betekent dat indien er geen coöperatieve teruggave is, er ook geen kapitaalsverplichting is voor dat jaar. Zo wordt de ambitie van de raad van bestuur om de kapitaalsopbouw in te vullen vanuit de coöperatieve teruggave ook effectief statutair verankerd. Dit biedt extra garanties voor de leden-melkveehouders.

Duidelijk plan voor de toekomst

Milcobel blijft verder inzetten op de Feniks-strategie met een focus op klanten, optimalisatie van de bedrijfsprocessen en het maximaal valoriseren van haar producten, ook in een moeilijke markt. Het strategische partnerschap met Arla Foods Ingredients bouwt op datzelfde elan en zal in de toekomst een significante meeropbrengst betekenen voor de weiverwerking. Op die manier blijft het Milcobel team zich inzetten voor een duurzaam inkomen voor onze leden vandaag en morgen.

Aanwezig op Agriflanders

Milcobel zal ook aanwezig zijn op Agriflanders (12-15 januari in Flanders Expo, Gent). “We willen er graag in dialoog gaan met onze leden. Aan geïnteresseerde melkveehouders kunnen we ook onze toekomstplannen toelichten”, stelt persverantwoordelijke Kathleen De Smedt.

AV

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken