Startpagina Uw stem

Lezersbrief: Schaamteloos!

Een groep misnoegde landbouwers wijst op de contradictorische aanpak van de overheid: jonge boeren steunen, maar hun grond afpakken...

Leestijd : 2 min

De laatste tijd hoor en lees ik dat men de jonge landbouwers wil steunen.

Europa en de Vlaamse regering willen door subsidies en andere voordelen het beroep promoten, zodat er meer instroom en opvolging is van de bestaande bedrijven.

Tot daar het goede nieuws.

Maar als ik rondom mij kijk, zie ik dat diezelfde Vlaamse regering tal van landinrichtingsprojecten en gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen goedkeurt, met als gevolg dat zeer vruchtbare landbouwgrond omgezet wordt in bosgebied, natuurgebied, industrie en allerlei prestigeprojecten.

Belogen en bedrogen

De landbouwers werden belogen en bedrogen. Bij het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) van de Oude Kale wordt landbouwgebied natuurgebied, terwijl men in dit openbaar onderzoek voorstelde dat landbouwgebied agrarisch gebied met natuurverweving zou worden.

Zo wordt de waarde van de landbouwgrond meer dan gehalveerd en komt er een nulbemesting.

Is dit de beloning die de landbouwers krijgen om het gebied jarenlang waardevol te onderhouden voor zowel landbouw en natuur?

De Vlaamse regering steunt de natuurverenigingen met enkele miljoenen euro’s voor de aankoop van dit natuurgebied.

Bij het project Vinderhoutse bossen laat men de boerende boer zijn loopbaan beëindigen tot pensioenleeftijd. Daarna wordt door onteigening bos geplant door de Vlaamse regering. Weeral weg die waardevolle landbouwgrond. Voor wat? Voor wie?

Grond voor jonge boeren

Door de landbouwgrond te laten beboeren is de CO2-vastlegging minstens even groot en is er minder nitraatuitspoeling in het water dan in bossen waar het bladerdek ‘s winters ligt weg te rotten. Daarnaast is een veiligere en betrouwbare voedselvoorziening gegarandeerd.

Men vergeet dat al die verkwanselde landbouwgrond net die grond is die jonge landbouwers nodig hebben om hun beroep te kunnen uitoefenen, wil men aan alle regeltjes van het GLB en de nog komende mestactieplannen kunnen voldoen.

Vandaag staan wij erbij en kijken ernaar, want de overheden hebben nog altijd niet begrepen dat de grond, de grond is van de zaak en niet die subsidies allerhande.

Een groep zeer misgenoegde landbouwers

Lees ook in Uw stem

Opinie: Landbouwonderzoeker, kijk eens over het hek!

Uw stem Juni is voor studenten traditioneel een maand vol examens. Voor landbouwonderzoekers is het dan weer een maand vol veldbezoeken. Overal te lande tonen wetenschappers dan de resultaten van hun werk in hun living labs. Onderzoek dat in Vlaanderen bijzonder divers is. Van op natuur gebaseerde oplossingen tot spitstechnologie, van voedselbossen tot vertical farming, alles komt aan bod.
Meer artikelen bekijken