Startpagina Agriflanders

Brouns sluit mooie eerste beursdag af met sterke boodschap

Het is duidelijk, de landbouwsector snakte er echt naar om elkaar terug te ontmoeten. De eerste Agriflanders-dag was het dan ook behoorlijk druk. De organisatie telde zo’n 13.000 bezoekers. Vlaams minister van Landbouw, Jo Brouns (cd&v), profiteerde van de officiële opening om enkele positieve, maar ook politieke boodschappen mee te geven.

Leestijd : 6 min

Traditioneel wordt de eerste dag van Agriflanders afgesloten met een officieel openingsmoment. Voor voorzitter Georges Van Keerberghen is dit de laatste editie. Hij was de voorbije 7 edities – dus 15 jaar – beursvoorzitter. Eigenlijk hadden het er 8 moeten zijn maar zoals gekend werd Agriflanders 2019 geannuleerd.

Van Keerberghen was weliswaar blij met de mooie startdag. “Naast de vrees voor een heropflakkering van corona, heeft het onzekere klimaat bij heel wat exposanten gezorgd voor twijfel om in te schrijven. Toch mogen we er fier op zijn dat meer dan 340 firma’s zich met volle goesting inzetten voor een geslaagde beurs.”

Forum voor de sector

De beursvoorzitter verwees ook naar het mooie campagnebeeld en slogan ‘Omhels de landbouw’. “Hiermee spelen we in op de maatschappelijke en politieke discussie waar de landbouw in verzeild is. We willen een duidelijk signaal geven. Ondanks het beeld dat her en der gecreëerd wordt, zijn er immers nog vele sympathisanten voor deze mooie sector, die dat dan ook willen uiten. Anderzijds willen we niet blind zijn voor de uitdagingen waar de sector voor staat. Maar we zijn ervan overtuigd dat heel wat van onze exposanten bezig zijn met innovatieve oplossingen om aan deze uitdagingen een antwoord te bieden, de sector verder te verduurzamen en dit ook willen tonen aan de vele bezoekers.”

Voor de voorzitter is en blijft de missie van Agriflanders om samen met de Vlaamse, Waalse en buitenlandse standhouders een forum te bieden aan de professionele binnenlandse en buitenlandse bezoekers, maar ook de sector te tonen aan het grote publiek en de maatschappij. “We willen tonen dat we niet bij de pakken blijven zitten. Diversificatie, kwaliteit en vakmanschap zijn hierbij duidelijke leidraden.” Van Keerberghen geeft nu de fakkel door aan Joris Van Olmen van Boerenbond.

Georges Van Keerberghen zwaait na 7 edities Agriflanders af als voorzitter.
Georges Van Keerberghen zwaait na 7 edities Agriflanders af als voorzitter. - Foto: AV

Koeienmadam met passie

Mieke Vander Schueren die op het campagnebeeld prijkt, mocht tijdens het openingsmoment haar emotionele verhaal doen over de gebruikte foto. “Ik was vereerd dat de organisatie vroeg om dit beeld te mogen gebruiken”, vertelt ze. Straf is dat slechts luttele uren voor de officiële opening er opnieuw een emotioneel moment was voor Mieke. Haar verloofde Frederik Ryckewaert veroverde immers de kampioenstitel 2023 met zijn zwartbonte jonge koe Nawootje Double W Ranger. Het deed haar terugdenken aan haar onverwachte titel in 2019.

In haar bevlogen speech hield Miek een waar pleidooi voor de sector. “Je moet gewoon fier zijn op wat je doet!”, zei de ‘koeienmadam met passie’, zoals Mieke zichzelf omschrijft. “En ondanks talrijke onzekerheden altijd blijven geloven in de toekomst. Ik omhels dan ook elke dag ons bedrijf.”

Melkveehoudster Mieke Vander Schueren deed een bevlogen speech. Volgens minister Brouns is Mieke een ware ambassadrice voor de sector.
Melkveehoudster Mieke Vander Schueren deed een bevlogen speech. Volgens minister Brouns is Mieke een ware ambassadrice voor de sector. - Foto: AV

Minister van Landbouw Jo Brouns was duidelijk onder de indruk van Miekes speech die recht uit haar hart kwam. Hij benoemde haar alvast als ambassadeur voor de sector.

Schip van Theseus

Jo Brouns was – op zijn verjaardag – voor de eerste keer als minister op Agriflanders. Hij wees op de evidente naam: “Agriflanders het is ondertussen een begrip geworden, en dat is ook logisch. Agri en Flanders, Landbouw & Vlaanderen het zijn 2 woorden die we in één adem gaan blijven noemen. Het voorbije jaar leek het misschien niet altijd zo, maar de landbouw zit nog altijd in de ziel van Vlaanderen.”

Brouns wees erop dat de landbouw eigenlijk altijd al in verandering is geweest. “Denk één of 2 generaties terug over hoe de landbouw er toen uitzag in Vlaanderen en kijk waar we vandaag staan.” Hij vergeleek de landbouw met het schip van Theseus. “Iedere plank, ieder zeil, iedere mast wordt vervangen, maar het schip blijft wel altijd hetzelfde. En juist doordat er in iedere haven bijgetimmerd wordt, zal dat schip blijven varen.” Brouns vroeg hier de medewerking voor vanuit de agrovoedingssector onder meer met een eerlijke prijsvorming.

Geen ‘gold plating’

Weliswaar ging de minister de heikele thema’s niet uit de weg. “De manier waarop dat voedsel geproduceerd en geconsumeerd wordt, moet passen in wat mogelijk is op onze planeet en maximaal in harmonie gebeuren met onze omgeving. Daarbij moeten we zowel naar de impact van landbouwmethodes, als naar de impact van consumentenpatronen durven kijken. Daarbij willen we niet dat we onze voedselproductie zien verhuizen naar regio’s waar we geen zeggenschap hebben over die productievoorwaarden.” Brouns zegt trouwens al van bij zijn aantreden als minister dat Vlaanderen de meest duurzame en performante land- en tuinbouwproductie ter wereld heeft. “Er staat ons maar één uitdaging te wachten: nog duurzamer en nog performanter zijn.”

“Er staat ons maar één uitdaging te wachten: nog duurzamer en nog performanter zijn”, stelt minister Brouns.
“Er staat ons maar één uitdaging te wachten: nog duurzamer en nog performanter zijn”, stelt minister Brouns. - Foto: AV

Hij vindt het dan ook jammer dat het door de Europese Commissie goedgekeurde Vlaamse GLB struikelt in Vlaanderen. “Op de eerste beursdag hebben onze mensen van het departement Landbouw en Visserij hier heel gepassioneerd en deskundig een uiteenzetting gegeven over ons nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid, en helaas, alweer hebben zij moeten zeggen: alles wat u hier hoort is onder voorbehoud. Alweer blijft de onzekerheid duren.” De minister is hierover gefrustreerd. “Met de uitkoopregeling voor varkens hebben we een akkoord in Vlaanderen, de gedragen steun van de sector, en dat al bijna anderhalf jaar. En dat krijgen we niet voorbij Europa. Heel veel mensen zitten daar op te wachten, heel veel mensen zitten in onzekerheid.

Met het GLB hebben we de goedkeuring van Europa, men heeft opmerkingen gemaakt, wij hebben daar rekening mee gehouden, maar nu ligt onze eigen Vlaamse administratie Natuur en Bos (ANB) dwars over de passende beoordeling. Ik hoop – en ik meen dat echt – dat dit geen politiek spelletje is en dat we hier snel tot een oplossing kunnen komen! In het regeerakkoord staat op uitdrukkelijke vraag de burgemeester van Antwerpen dat Vlaanderen niet aan ‘gold plating’ gaat doen. Dat wil zeggen, in simpele woorden, Vlaanderen gaat niet het haantje de voorste spelen en strenger willen zijn dan Europa. Als het goed is voor Europa, dan is het goed voor Vlaanderen. Wel ons GLB is goed voor Europa, dan is het goed voor Vlaanderen. Ik hoop dat ook de minister(s) van de N-VA zich op dat vlak aan het regeerakkoord houden.”

PAS en MAP

Tijdens de beursdagen zullen heel wat standhouders en bezoekers het over PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en MAP (mestactieplan) hebben. Zo ook minister Brouns. In verband met MAP verwees hij naar de lopende gesprekken tussen de landbouw- en milieuorganisaties. “Ik hoop dat zij samen tot een gedragen oplossing kunnen komen waarbij er rekening wordt gehouden met de waterkwaliteit, maar ook met de agronomische realiteit en de rentabiliteit van de sector.”

Over PAS herhaalde de minister zijn eerdere stellingen hierover: “Er is door de Vlaamse regering in februari van vorig jaar een conceptnota gelanceerd. De volgende fase was een openbaar onderzoek, waarop massaal reactie gekomen is.” Brouns gelooft sterk in het motto van Gaston Geens (voormalig CVP-politicus). “We zullen moeten bewijzen dat wat we zelf doen, we ook beter doen. We zullen het moeten bewijzen. Als een keizer-koster regels uitstorten over een sector, zonder inspraak, hoort daar niet bij. Die 20.000 bezwaren moeten we dus ernstig nemen. Tot op vandaag heb ik van die verwerking echter nog geen letter gezien. De politieke discussie daarover moet dus nog opstarten. Dat openbaar onderzoek, die procedure, de rechtszekerheid van een definitief kader en de gelijke behandeling van éénieder, dat zijn voor mij geen loze begrippen. Dat zal dan ook de toetssteen op welke basis ik het gesprek zal aangaan de komende weken om tot een definitieve PAS te komen. Er is nog veel werk, laat dat duidelijk zijn.”

Anne Vandenbosch

Lees ook in Agriflanders

Meer artikelen bekijken