Startpagina Akkerbouw

Vlaamse regering voor rechter vanwege pesticidenbeleid

Vijf milieu- en natuurorganisaties (Natuurpunt, WWF, Velt, Bond Beter Leefmilieu en Dryade) slepen de Vlaamse regering voor de rechter vanwege het pesticidenbeleid.

Leestijd : 2 min

Niet alleen de natuur moet volgens hen beter afgeschermd worden, ook scholen en rusthuizen, zo schrijft De Standaard op woensdag 25 januari 2023.

Volgens de organisaties is het beleid te weinig gereguleerd is en zelfs in strijd met de Europese richtlijnen. Eind oktober had de koepel de regering al in gebreke gesteld. Door het uitblijven van een afdoend antwoord, stappen de organisaties nu ook naar de rechtbank.

Europese habitatrichtlijn

De 5 organisaties eisen in de dagvaarding dat er eerst een beoordeling komt van de effecten van het pesticidengebruik op natuur die beschermd is door de Europese habitatrichtlijn. Europa eist al sinds 2004 zo'n beoordeling, maar in Vlaanderen is die er nooit gekomen.

Daarnaast vragen de milieuorganisaties dat het gebruik van pesticiden in waterwinningsgebieden en in Europees beschermde natuur terug geschroefd of verboden wordt. Die verplichting bestaat al sinds 2011. Rond natuur, waterlopen en kwetsbare zones zoals scholen en rusthuizen zouden er ook bufferstroken moeten komen. Vandaag zijn die maar 1 tot 10 m breed. De 5 organisaties vinden dat dit 500 m mag worden.

Dwangsommen

De zaak begint op 6 februari voor de rechtbank van Brussel. Als de Vlaamse regering ongelijk krijgt, moet ze de regelgeving aanpassen, anders volgen er dwangsommen. Het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), zegt aan De Standaard de dagvaarding nog te bestuderen. Woordvoerster Katrien Smet wijst erop dat Demir het gebruik van pesticiden wil halveren tegen 2030. Dat is dezelfde doelstelling als in de Europese Green Deal.

Belga

Lees ook in Akkerbouw

Waarom we koolstofvastlegging in de bodem overschatten

Akkerbouw Het verhogen van het koolstofgehalte in landbouwbodems wordt vaak als win-win gezien voor het tegengaan van klimaatverandering als het verzekeren van voedselzekerheid. Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tonen aan dat zo'n win-win eerder uitzondering is, dan regel.
Meer artikelen bekijken