Startpagina Actueel

Sinds stikstofarrest sterke daling aanvragen en vergunningen landbouwbedrijven

Sinds het veelbesproken stikstofarrest van februari 2021 worden er veel minder vergunningen aangevraagd door en afgeleverd aan de landbouwsector. Dat blijkt uit recente cijfers uit het omgevingsloket. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bewijzen de cijfers "dat de verdere uitvoering van het stikstofakkoord in het belang is van landbouwers zélf om vergunningen te kunnen bekomen in de toekomst".

Leestijd : 2 min

Terwijl er in 2020, het jaar voor het stikstofarrest, nog 2.080 aanvragen werden ingediend, is dat aantal in 2022 teruggevallen tot 1.175, een daling met 905 of 44%.

Zowel wijziging, verlenging als nieuw

Als enkel gekeken wordt naar aanvragen voor een wijziging of verlenging - het gaat dan bijvoorbeeld om meer of minder dieren of het uitbreiden of herbouwen van stallen - is het aantal aanvragen tussen 2020 en 2022 gedaald met 60% van 1.361 naar 532.

Ook de aanvragen voor een nieuw bedrijf of voor een nieuw onderdeel binnen een bestaand bedrijf (uitbreiding) werden onder de loep genomen. Het zijn vooral die aanvragen die bijdragen tot een verhoging van de stikstofuitstoot. Hier is het aantal aanvragen gehalveerd de voorbije twee jaar, van 186 in 2020 naar 98 in 2022. Waar het gemiddelde vergunningspercentage de voorbije vijf jaar altijd rond de 50% zat, is dat in 2021 (het laatste volledige jaar) gedaald tot onder de 40%.

Demir weigert vaak

Uit de cijfers blijkt ook dat Vlaams minister Demir sinds haar aantreden in 90% van de gevallen waarin Vlaanderen moet oordelen de omgevingsvergunning heeft geweigerd. "Dit om ervoor te zorgen dat het stikstofprobleem niet groter wordt", stelt Demir.

"Wie zegt dat het stikstofakkoord de doodsteek voor de landbouwsector betekent, heeft het mis", meent minister Demir. "Het is net het stikstofarrest en de uitspraak van de rechter dat vergunningen erg moeilijk maakt. Zowel uit de terugval van het aantal aanvragen als het aantal vergunningen blijkt dat", aldus de N-VA-minister. "De enige oplossing daarvoor is de verdere uitvoering van het stikstofakkoord, waarmee de uitstoot wordt teruggedrongen en er opnieuw ruimte en perspectief komt voor rechtszekere vergunningen. Het resultaat van niets doen is immers simpel: rechters zullen vergunning na vergunning vernietigen", besluit Demir.

Belga

Lees ook in Actueel

Zuivelverwerkers vragen langetermijnbeleid

Melkvee De zuivelverwerkende industrie in België heeft vorig jaar minder omzet gedraaid en de tewerkstelling zien afnemen. De sector vraagt naar aanleiding van zijn jaarvergadering een langetermijnbeleid aan de politiek.
Meer artikelen bekijken