Startpagina Melkvee

Selectief behandelen heeft geen negatief effect op uiergezondheid of afvoer van koeien

Om de effecten van het selectief behandelen van milde en matige klinische mastitis te detecteren, legde een team van internationale onderzoekers 13 wetenschappelijke publicaties naast elkaar. Uiteindelijk konden ze geen nadelige effecten vaststellen.

Leestijd : 3 min

Op een melkveebedrijf wordt bij het behandelen van klinische mastitis heel wat antibiotica gebruikt. Het selectief behandelen van milde en matige klinische mastitis, na diagnose van de ziekteverwekker, kan dit gebruik echter gevoelig verminderen.

Voordelen selectief behandelen

Bij milde en matige uierinfecties met gramnegatieve bacteriën, gisten, schimmels en mycoplasma heeft behandeling met antibiotica weinig zin. Een snelle diagnose van de ziekteverwekker laat dus toe om dergelijke infecties niet te behandelen met antibiotica en om zo het gebruik van antibiotica te verminderen. Op deze manier kan het antibioticaverbruik op een melkveebedrijf gevoelig verlaagd worden. Verschillende onderzoeken toonden reeds aan dat op bedrijven met veel gramnegatieve uierinfecties de reductie door selectief behandelen kan oplopen tot meer dan 50%! Een overkoepelend onderzoek bundelde uiteindelijk alle resultaten van de verschillende studies om een algemene conclusie te trekken over de effecten van selectief behandelen.

Klaar voor de praktijk?

De laatste 10 jaar zijn er verschillende sneltesten voor kiemdetectie op de markt gekomen die het mogelijk maken om in een melkstaal de ziekteverwekker van een uierontsteking snel te determineren. Op basis van zo’n snelle determinatie kan vervolgens beslist worden om de koe al dan niet met antibiotica te behandelen.

Om toepassing in de praktijk te verhogen, is het nodig om ook de nadelen van het selectief behandelen van klinische mastitis te kennen. Om het breder effect in beeld te krijgen, legde een team van internationale onderzoekers de resultaten van 13 vergelijkbare studies naast elkaar, om zo één algemeen besluit te vormen rond de effecten van het selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis.

Nadelen selectief behandelen?

In de 13 studies werden de koeien met niet-ernstige klinische mastitis opgedeeld in 2 groepen. De ene groep werd direct behandeld met antibiotica (= blind behandelen, zonder bacteriologisch onderzoek). De andere groep werd al dan niet behandeld met antibiotica op basis van de resultaten van een sneltest. In de laatste groep werd eerst een melkstaal van het geïnfecteerde kwartier onderzocht aan de hand van een sneltest voor kiemdetectie. Bij deze test kan men na 24 uur een resultaat aflezen en – afhankelijk van welke kiem zichtbaar is – beslissen om al dan niet met antibiotica te behandelen.

Uit de studies bleek dat selectief behandelen geen nadelige gevolgen heeft op de uiergezondheid. Na 14 of 21 dagen was de ziekteverwekker in een vergelijkbaar aantal gevallen volledig verdwenen en ook het aantal nieuwe besmetting met andere bacteriën bleek vergelijkbaar met de groep koeien die direct antibiotica toegediend kregen. Op langere termijn bleken koeien uit beide groepen ook even vaak een nieuwe uierinfectie op te lopen.

Het celgetal in de melk lag bij de verschillend behandelde groepen koeien op een gelijkaardig niveau. Ook was de melkproductie van beide groepen niet significant verschillend. Tot slot leidde het selectief behandelen van klinische mastitis ook niet tot een verhoogde afvoer van reforme koeien.

Lager antibioticagebruik

Door de resultaten van 13 studies samen te leggen, kon aangetoond worden dat het selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis geen nadelige effecten heeft op de uiergezondheid in vergelijking met een klassieke behandeling.

Melkproductie, celgetal, hervallen of nieuwe infecties en afvoer van koeien blijken niet beïnvloed te worden door de keuze van het type behandeling. Het selectief behandelen van niet-ernstige klinische mastitis op basis van snelle diagnostische tests voor kiemdetectie is dus een evenwaardig alternatief voor een klassieke behandeling. Ze leidt tot een lager gebruik van antibiotica zonder risico’s voor de gezondheid van de koe of de melkproductie.

Matthieu Frijlink (ILVO Rundveeloket) en Lien Creytens (UGent)

   

Bron: Selective treatment of nonsevere clinical mastitis does not adversely affect cure, somatic cell count, milk yield, recurrence, or culling: A systematic review and meta-analysis. De Jong et al. Journal of Dairy Science Vol. 106 No. 2, 2023

Lees ook in Melkvee

Zuivelmarkt tot 6 juni: Zuivelprijzen gestegen op de GDT

Melkvee Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Experts, overliep op 6 juni met ons zowel de financiële situatie in de wereld als de internationale zuivelmarkten. Op de Global Dairy Trade (GDT)-veiling gingen de zuivelprijzen al voor de derde keer op rij omhoog. Het resulteert onder meer in hogere poederprijzen.
Meer artikelen bekijken