Startpagina Wetgeving

Landbouworganisaties stellen Vlaamse regering in gebreke over niet-uitvoering GLB

Zoals op 2 februari al aangekondigd, hebben de landbouworganisaties Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en BioForum een ingebrekestelling gestuurd naar Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse regering voor het uitblijven van de goedkeuring van het Vlaamse GLB-plan.

Leestijd : 2 min

Aanleiding is het gebrek aan uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). “Door geen uitwerking te geven aan het Vlaams GLB-plan, dat door de Europese Commissie werd goedgekeurd, brengt het Vlaams gewest onmiskenbaar de boeren in de problemen. Het teeltseizoen 2023 nadert met rasse schreden en de Vlaamse land- en tuinbouwers dreigen terecht te komen in een onzekerheid die hun concurrentievermogen ernstig aantast”, luidt het bij de landbouworganisaties.

Deze ingebrekestelling is het gevolg van het uitblijven van de formele goedkeuring binnen de Vlaamse regering van het Vlaams strategisch GLB-plan. De onenigheid binnen de Vlaamse regering is onder meer ontstaan naar aanleiding van een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Nochtans verzocht Janusz Wojciechowski, eurocommissaris voor Landbouw, in een schrijven om onmiddellijk over te gaan tot de uitvoering van het door de Europese commissie goedgekeurd Vlaams Strategisch GLB-plan.

Ongezien precedent

Deze niet-uitvoering van een Europese verplichting is een ongezien precedent. De impact voor landbouwers is bijzonder negatief: het ondergraaft hun inspanningen om verder te verduurzamen én hun concurrentiepositie op de eengemaakte Europese markt. Boerenbond, ABS en BioForum maakten namens hun leden het grootste voorbehoud bij de schade die de landbouwsector in zijn geheel lijdt en nog zal lijden door het manifest onzorgvuldig en onwettig handelen van het Vlaamse gewest.

“We manen de Vlaamse regering bovendien aan uiterlijk op 10 februari uitvoering te geven aan het door Europa goedgekeurde strategisch plan, en dat door de goedkeuring te geven aan de uitvoeringsbesluiten”, aldus de 3 landbouworganisaties.

Gerechtelijke stappen

Als dat niet gebeurt, hebben Boerenbond, ABS en BioForum geen andere keuze dan de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen om, met inbegrip van een klacht bij de Europese Commissie, de Vlaamse regering tot die tenuitvoerlegging te dwingen. Gelet op het komende teeltseizoen is de tijd immers op.

“Niettemin hopen we dat het niet zover komt en dat de Vlaamse regering de onverwijlde goedkeuring geeft en publicatie in het Belgisch Staatsblad doet van de voorliggende voorontwerpen van uitvoeringsbesluiten van het Vlaams GLB.”

Boerenbond/ABS/BioForum

Lees ook in Wetgeving

Versoepelde mestwetgeving goedgekeurd

Wetgeving Het Vlaams Parlement heeft woensdag 27 maart een aantal versoepelingen aan de mestwetgeving goedgekeurd. De meerderheidspartijen hadden met spoed een decreet ingediend dat een aantal afspraken uit het landbouwakkoord van vorige maand omzet.
Meer artikelen bekijken