Startpagina Wetgeving

Europese Commissie ongerust over uitblijven Vlaams GLB

Bijna 3 maanden na goedkeuring door de Europese Commissie mist het Vlaams strategisch plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) nog steeds de goedkeuring van de Vlaamse regering. Het is een ongeziene situatie waardoor de Vlaamse landbouwers financiële ondersteuning kunnen mislopen.

Leestijd : 3 min

Na de verlenging van het voorgaande GLB tot 2022, zal het nieuwe GLB lopen van 2023 tot en met 2027. Alle EU-landen moesten hiervoor het voorbije jaar een eigen strategisch plan indienen bij de Europese Commissie (EC). In ons land zijn de regio’s bevoegd voor landbouw. Vlaanderen en Wallonië dienden dus een eigen plan in.

Met dit nieuwe GLB heeft de EC grote groene ambities. Het is immers gekoppeld aan diverse vergroeningseisen, maar ook aan 1,65 miljard euro Europese subsidies voor Vlaanderen. Hiervan is 1,386 miljard euro Europees geld, aangevuld met een nationale financiering van 272 miljoen euro. Het gaat hierbij ook over 550 miljoen euro rechtstreekse inkomenssteun.

Geen start op 1 januari

Het Vlaams strategisch plan (GLB-SP) werd op 11 maart 2022 overgemaakt aan de Europese instanties. Het kreeg op 5 december groen licht van de EC. Dit maakte de start ervan op 1 januari 2023 mogelijk. Toch werd de goedkeuring van het Vlaamse plan op de valreep – op 22 december – nog tegengehouden. Volgens het agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is de passende beoordeling bij het GLB, het onderzoek naar de milieu-impact van het landbouwbeleid, immers ‘onvoldoende kwaliteitsvol’.

Ongeziene situatie

Omdat de Vlaamse regering het GLB-SP nog steeds niet goedkeurde, maakt de EC zich zorgen. “Twee maanden nadat het plan in voege zou moeten zijn, blijft het in Vlaanderen geblokkeerd. Vlaanderen is daarmee de uitzondering binnen de Europese Unie. Dit is een ongeziene situatie!”

Europese commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski uitte eerder al zijn bezorgdheid over deze uitzonderlijke situatie. Hij stuurde hier eind januari een brief over naar de Vlaamse regering.

In 2023 moet een eerste schijf van 300 miljoen naar de Vlaamse boeren vloeien, maar dat geld zit nu dus geblokkeerd. De EC vreest dat de Vlaamse landbouwers hun vergroeningsinspanningen zullen uitstellen door de grote onzekerheid omtrent dit dossier. Het veldseizoen schiet immers uit de startblokken. Daarnaast betekent dit ook dat de Vlaamse land- en tuinbouwers heel wat subsidies kunnen mislopen. De EC wijst er ook op dat Vlaanderen verplicht is om de EU-regels uit te voeren.

GLB en PAS

Door de discussies binnen de Vlaamse regering over het stikstofakkoord wordt ook de uitrol het Vlaamse GLB tegengehouden. Beide dossiers worden immers aan elkaar gekoppeld en mogelijk ook als pasmunt gebruikt bij de moeilijke onderhandelingen.

Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu vroegen bovendien begin dit jaar aan de EC om haar goedkeuring van het Vlaams strategisch plan opnieuw tegen het licht te houden. Beide organisaties riepen hiervoor de Aarhus-procedure in. De EC bestudeert momenteel deze aanvraag. Ze heeft 2 maanden de tijd (verlengbaar met één maand) om hierover een beslissing te formuleren en deze te communiceren.

Landbouworganisaties trekken naar rechter én naar Brussel

Intussen stelden diverse landbouworganisaties de Vlaamse regering in gebreke voor het uitblijven van de goedkeuring van het Vlaamse GLB-plan. De gerechterlijke procedure is ingezet. De pleitzitting zal doorgaan op 15 maart. “We verwachten op vrij korte termijn (paar weken) een uitspraak van de kortgedingrechter”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Het rechtssysteem voorziet dat elke partij die denkt belang te hebben bij een zaak zich mag aanmelden bij de rechter. Intussen hebben diverse andere overheden en organisaties dat ook gedaan.”

De Vlaamse landbouwsector – zowel alle landbouworganisaties als de agrovoedingssector – trekt daarom op 3 maart ook massaal naar Brussel. Ze hebben een duidelijke boodschap voor het beleid: zorg voor een goed stikstofakkoord, keur het GLB onmiddellijk goed en geef lokale voedselproductie een toekomst. Er worden zo’n 1.000 tractoren verwacht.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Wetgeving

Versoepelde mestwetgeving goedgekeurd

Wetgeving Het Vlaams Parlement heeft woensdag 27 maart een aantal versoepelingen aan de mestwetgeving goedgekeurd. De meerderheidspartijen hadden met spoed een decreet ingediend dat een aantal afspraken uit het landbouwakkoord van vorige maand omzet.
Meer artikelen bekijken