Startpagina Edito

Edito: Hetzelfde verhaal in een ander jasje klinkt aannemelijker

Wat een verademing is die Louise Fresco toch in het ingewikkelde stikstofdebat. “Dat hele stikstofverhaal hebben we onszelf aangedaan...” Klare taal van deze Nederlandse ‘eminence grise’ over een crisis die er geen had hoeven te zijn.

Leestijd : 2 min

Louise O. Fresco, wereldautoriteit op het gebied van duurzame voedselvoorziening, was op 6 maart te gast in het vrt-duidingsprogramma De Afspraak. Op dat moment – en ook nog bij het schrijven van dit edito – zat de Vlaamse regering in een ware patstelling. Nooit eerder deed zich een gelijkaardige situatie voor. Er bestaan dan ook nog veel vraagtekens of en hoe de Vlaamse regering haar beleid kan voortzetten.

Fresco aanhoorde het debat. Ze moet ongetwijfeld gedacht hebben been there, done that, want in Nederland is men al een fase verder in dit gelijkaardige stikstofverhaal. De totale vergunningsstop is daar al langer aan de orde.

Alle oren rond de tafel spitsten zich echter toen Fresco zelf aan het woord kwam en ze de basis van het stikstofverhaal (nog eens) uit de doeken deed. “Dat hele stikstofprobleem hebben we onszelf aangedaan”, zei Fresco ontnuchterend. “Europa zegt niks over stikstof. Wij (enkel Nederland en Vlaanderen, n.v.d.r.) hebben zelf voor stikstof gekozen als belangrijkste criterium voor het in stand houden van de Natura 2000-natuurgebieden. Dat was een politieke keuze over een ecologisch proces.” De journalist van dienst hoorde het als het ware in Keulen donderen. En hij niet alleen. Het vergt blijkbaar een neutrale buitenstaander om gehoord te worden, want ook haar verklaring dat stikstofdepositie slechts door modellen gemeten wordt, voor een groot deel uit het buitenland komt en dat de norm voor stikstofdepositie in Duitsland 1.000 maal hoger ligt, zorgt voor veel verbazing in ‘Twitterland’. Waarover discussiëren we hier toch? Mag Louise Fresco haar verhaal ook eens in het Vlaamse parlement gaan doen...?

Voor Fresco is het trouwens belangrijk om nu vooruit te kijken. Net als de landbouworganisaties wijst ze op het lage aantal opvolgers in de landbouwsector, waardoor een belangrijk deel van de stikstofuitstoot zal verdwijnen. En je moet de jonge boeren perspectief bieden en helpen met hun innovaties.

Dat is ook een belangrijke reden waarom op 3 maart zo’n 3.000 tractoren Brussel inpalmden. Om deze dringende boodschap aan de Vlaamse regering duidelijk te maken! Trouwens nog een pluim voor iedereen die er op 3 maart in Brussel bij was. We hebben zelden zo’n massale, maar toch serene betoging meegemaakt. Daar kunnen vele sectoren een voorbeeld aan nemen!

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Edito: Nog lossere schroeven onder het stikstofverhaal

Edito Vorige week bleek uit een nieuw rapport in Nederland dat hun natuur nog gevoeliger is voor ‘stikstof’ dan eerder werd aangenomen (zie p. 3). Dit zet alle berekeningen en maatregelen in dit complexe dossier op nog lossere schroeven dan ze al stonden.
Meer artikelen bekijken