Startpagina Akkerbouw

Er is meer vraag naar de Veris-bodemscanner

Met de Veris-bodemscanner kunnen de verschillen in bodemeigenschappen binnen percelen in kaart worden gebracht, en wordt het mogelijk gemaakt om plaatsspecifiek te bekalken of te bemesten. Door de huidige mestproblematiek krijgt dat meer en meer aandacht. “Er wordt dan ook elk jaar meer areaal gescand”, vertelt Steven De Meyer van Vantage Agrometius.

Leestijd : 3 min

De Veris-bodemscanner is ondertussen bij erg veel landbouwers bekend. Het is een sensorplatform waarmee de loonwerker de zuurtegraad (pH), de organische koolstof en elektrische geleidbaarheid (EC) binnen percelen kan meten. Een staalnemer van de Bodemkundige Dienst van België (BDB) zal erna binnen het perceel op 4 à 5 punten nog een bodemstaal nemen om de bodemscan te ijken. Uiteindelijk kan een taakkaart worden opgesteld voor het variabel toedienen van kalk en organische meststoffen. Een goed bodembeheer is immers cruciaal.

De Veris-bodemscanner wordt ondertussen op tal van demonstraties getoond. Hij heeft zeker en vast al zijn nut bewezen. De Veris-bodem-scanner is echter ook nog steeds in evolutie. Landbouwleven stelde enkele vragen aan de Product Manager van Vantage Agrometius, Steven De Meyer.

LBL: “Wat is de uitdaging voor de toekomst als het aankomt op de bodem?”

SDM: “Dé sleutelparameters van de bodem zijn pH en organische koolstof. Dit is de basis van bodemvruchtbaarheid, en deze variëren sterk binnen vele percelen in Belgie. De eerste stap moet dus zijn om overal in je perceel deze parameters terug op orde te brengen. De pH is meestal het laaghangende fruit, omdat deze ook relatief snel te corrigeren is door VRA te bekalken. Ook met variaties in koolstof, textuur en andere nutriënten zijn vele toepassingen mogelijk.

De bemesting staat momenteel sterk onder druk. Nu bemesten we egaal, maar naast pH en organische koolstof variëren ook nutriënten als K, Mg … binnen een perceel. Door NIR- sensoren op de bemester, bodem-scan… te combineren, kunnen we nog een stuk efficiënter bemesten. Daar liggen zeker ook mogelijkheden voor de toekomst.”

Is door de Veris-bodemscanner de bodem doorheen de tijd verbeterd?

Zeker, door variabele bekalking zal elk stuk van een perceel in de optimale pH-zone komen, wat de laatste decennia uit elkaar was gegroeid. Dit geeft een lang positief effect.

Word er voor op bepaalde grondsoorten meer naar de Veris-bodemscanner gevraagd?

Bekalking is een belangrijk advies van de Veris. Dat wordt vooral op zand- en leemgronden gebruikt, en minder op klei. Ook op kleigronden is met andere adviezen op basis van de resultaten van de Veris-bodemscanner echter veel winst te halen, bijvoorbeeld inzake bemesting.

Hoeveel moet je betalen om de Veris-bodemscanner te gebruiken?

De prijs bedraagt 550 euro/perceel en 100 euro/ha. Dit is de scan inclusief de bodemstalen, het rapport met resultaten en adviezen. De landbouwer kan met de ecoregeling wel 100 euro/ha terugkrijgen.

Moet je de bodem elk jaar laten scannen?

Nee, een bodemscan is minimum 4 jaar geldig.

Wat is het effect van de pre-ecoregelingen?

Het gescande areaal groeit elk jaar. In België werd vorig jaar ruim 3.000 ha gescand, waarvan ruim 2/3 in Vlaanderen.

Voor de ecoregeling moet ook nog variabel bekalkt worden (meestal door een loonwerker), wat soms een meerkost is. Het bedrag is een mooie duw in de goede richting, maar de teler moet zelf ook nog aan de slag met dit verhaal.

Zijn er plannen om uit te breiden?

Momenteel zijn er 3 loonwerkers met de grote Veris-scanner met pH in België. Voor 2023 blijft dit voorlopig het geval.

Zit er nog evolutie in de bodem-scanner? Bijvoorbeeld inzake nauwkeurigheid, extra parameters, nieuwe methoden…

Er wordt altijd gekeken naar nieuwe sensoren. Zo test Veris al een tijdje ook bodemvocht en bodemtemperatuursensoren. De grootste uitdaging ligt erin de telers te helpen om al de precisielandbouwdata nog beter en meer te laten gebruiken. Er zijn immers heel wat data: niet enkel van bodemscans, maar ook van NIR, opbrengstmetingen, gewasbeelden… Daarvoor is duidelijke en eenvoudige software nodig die alle data bij elkaar brengt en die heldere conclusies mogelijk maakt. Dit wordt binnenkort mogelijk op taakkaart.be

Marlies Vleugels

Lees ook in Akkerbouw

Bocholt Stuwt: stuwtjes voor een klimaatrobuust waterbeheer

Akkerbouw In 2022 werden we geconfronteerd met een zeer droge zomer. Op 2021 na werden tijdens de laatste 5 zomers recordperiodes van droogte vastgesteld. De wetenschap verwacht dat in de toekomst weersextremen zullen toenemen. Zowel periodes van droogtes als van veelvuldige neerslag zullen steeds vaker voorvallen. Een robuust waterbeheer is nodig, dat samen met landbouwers voor gezorgd kan worden. Met het project Bocholt Stuwt worden landbouwers hierbij ondersteund.
Meer artikelen bekijken