Startpagina Stikstof

Bart Van Hulle: waarom mogen ‘rode’ bedrijven hun vergunning niet uitdoen?

Een week na het bereiken van het politieke akoord over de stikstofuitstoot van de landbouw in Vlaanderen is nog niet alle stof gaan liggen. Vlaams parlementslid Bart Van Hulle (Open VLD) vraagt zich af waarom de ‘rode’ bedrijven hun vergunning niet mogen uitdoen als die tot na 2030 loopt.

Leestijd : 3 min

Volgens het stikstofplan van februari vorig jaar moeten 41 rode bedrijven die op de lijst van 2015 stonden sluiten in 2025. “Dat is nu van tafel. Het is mede dankzij parlementair werk in de commissies en in de plenaire vergaderingen van het Vlaams Parlement dat de verplichte sluitingen in 2025 van de baan zijn, dat de datum verlegd wordt naar 2030 en dat er bijkomende mogelijkheden zijn voor die rode bedrijven om verder te kunnen doen.

Nieuwe vergunningen mogelijk

Rode bedrijven van 2015 die via een beroepsprocedure kunnen aantonen dat hun impactscore nu onder de 50 % ligt en hun veestapel verminderen en/of nieuwe technologie toepassen tegen 2030 zullen hun vergunning kunnen uitdoen en zullen eventueel een nieuwe vergunning kunnen krijgen. Dat is goed nieuws”, interpreteert Bart Van Hulle dit deel van het nieuwe stikstofplan.

“Het overgrote deel van de rode bedrijven van 2015 zullen echter verplicht moeten stoppen in 2030 of het voorstel van uitkoop of reconversie van de Vlaamse overheid moeten aanvaarden omdat ze, volgens mijn inschatting, onmogelijk de opgelegde normen kunnen halen. Die rode veeteeltbedrijven krijgen wel de bijkomende mogelijkheid om om te schakelen naar akkerbouw of natuurbeheer, maar is dat in realiteit niet altijd waar te maken”, aldus Van Hulle. “Hoe kan bijvoorbeeld een varkensboer, die geen eigen akkergrond heeft, overschakelen?”

Overheid moet betrouwbaar zijn

“Vele rode bedrijven van 2015 hebben een vergunning die loopt tot na 2030. Van de 41 bedrijven zijn er 18 bedrijven die een vergunning hebben die afloopt na 2030. Waarom zouden die bedrijven hun vergunning niet mogen uitdoen? De Vlaamse overheid moet een betrouwbare overheid zijn. Is ze dat nog als vergunningen verplicht vervroegd worden stopgezet”, vraagt Van Hulle zich af.

We moeten onze natuur beschermen: heel zeker. Ik ben er zelf als boomkweker professioneel mee bezig, dus onderschrijf ik dat ten volle. Maar moeten daarvoor nu echt bedrijven verplicht sluiten? Rode bedrijven in dit geval, waarvan de impact op de totale stikstofuitstoot 0,00..1 is.”

Rode bedrijven gaan amper in op flankerend beleid

“In de conceptnota PAS van februari vorig jaar werden rode bedrijven aangeduid op basis van criteria uit 2015. Nu is besloten dat er bijkomend een nieuwe lijst komt gebaseerd op actuele criteria. Van die nieuwe lijst rode bedrijven weten we voorlopig nog niet met hoeveel ze zijn, laat staan dat we weten wie ze zijn.

Wel is het zo dat de 41 bedrijven die op de rode lijst van 2015 stonden, nu opnieuw opgenomen werden als rood bedrijf. Die bedrijven kregen al de mogelijkheid om een aanbod te aanvaarden voor flankerend beleid door de Vlaamse overheid.” Volgens parlementslid Bart Van Hulle gaan die rode bedrijven amper op dit aanbod in.

Van de 41 rode bedrijven is er tot op vandaag (maar) 1 rood bedrijf dat het aanbod van flankerend beleid van de Vlaamse overheid aanvaard heeft: een pluimveebedrijf uit de provincie Antwerpen gaat in op een aanbod voor bedrijfsverplaatsing. Een ander rood bedrijf heeft de veeteeltactiviteiten gestopt zonder in te gaan op flankerend beleid.

24 van de 41 rode bedrijven van 2015 toonden tot op vandaag geen interesse voor flankerend beleid. Wel polsten 17 bedrijven naar de voorwaarden: 11 voor eventuele bedrijfsbeëindiging, 3 voor bedrijfsverplaatsing, 3 voor reconversie. Ze namen tot op vandaag nog geen beslissing.”

FVDL

Lees ook in Stikstof

Bart Dickens: “Stop het waanzinnig landbouwbeleid”

Melkvee Bart Dickens (43) raakte bekend als voorzitter van FDF Belgium, de Belgische zusterorganisatie van het Nederlandse Farmers Defence Force. Hij neemt geen blad voor de mond als het op de verdediging van de boeren aankomt. Op zondag 19 mei (Pinksterdag) organiseert FDF Belgium een vreedzame protestwandeling in Antwerpen. “Onze boodschap wordt dan ‘Stop het waanzinnig beleid’. En denk goed na voor welke partij je op 9 juni kiest”, zegt Dickens.
Meer artikelen bekijken