Startpagina Melkvee

Kosten Duitse zuivelproducenten voor 2022 bereiken recordhoogte

Afgaande op de ontwikkeling van de melkproductiekosten in de afgelopen jaren hebben deze kosten in 2022 het hoogste niveau tot nu toe bereikt. De producenten zijn hierdoor bezorgd door de dalende melkprijzen.

Leestijd : 2 min

Volgens de driemaandelijkse bijgewerkte kostenstudie van het Bureau voor landbouweconomie en plattelandsstudies (Farm Economics and Rural Studies Office; BAL) bedroegen de productiekosten voor 2022 47,73 cent/kg, terwijl de gemiddelde producentenprijs in dezelfde periode 53,18 cent/kg bedroeg. De kosten waren in deze periode dus gemiddeld gedekt. De kosten voor januari 2023 lagen met 47,70 cent/kg ongeveer op hetzelfde niveau - een stijging van 0,19 cent ten opzichte van oktober 2022. De producentenprijs van januari van 56,91 cent lag echter 2,42 cent onder de prijs van oktober 2022.

Deze ontwikkeling van de producentenprijzen geeft reden tot bezorgdheid, aangezien deze door de hogere volumes en de afnemende vraag verder dalen, en niet alleen in Duitsland. Dit duwt de noodzakelijke kostendekking op lange termijn voor de sector steeds verder weg. Ondertussen laten de EU-beleidsmakers doorschemeren dat zij deze trend gewoon zullen doorzetten en geen noodzaak zien voor bijvoorbeeld vrijwillige volumeverlagingen. Dit is slecht nieuws voor zowel de landbouwers als de consumenten, want in plaats van het beproefde crisisinstrument van vrijwillige volumevermindering in te zetten en eindelijk de nodige hervormingen door te voeren om de melkproductie in de EU te stabiliseren, wordt de sector opnieuw in een ernstige crisis gestort.

Wat is de oplossing?

De European Milk Board pleit voor een wettelijk verankerd crisisinstrument om het chronische kostentekort tegen te gaan. Het Market Responsibility Programme (MRP) observeert en reageert op marktsignalen door de productie op elkaar af te stemmen.

In een open brief van de internationale boerenorganisaties ECVC en EMB aan de EU-instellingen zijn ook andere belangrijke elementen voor een goed functionerende EU-zuivelsector gepresenteerd. U kunt deze open brief hier bekijken.

EMB

Lees ook in Melkvee

Help mee inzicht te krijgen in HBS

Melkvee Het ‘hemorrhagic bowel syndrome’ (HBS) is een vrij onbekend syndroom in de melkveehouderij. Veepeiler Rund en de faculteit Diergeneeskunde (UGent) hopen meer inzicht te krijgen via een project en met de hulp van melkveehouders.
Meer artikelen bekijken