Startpagina Wetgeving

Cd&v noemt Europese natuurherstelwet "onaanvaardbaar"

Voor cd&v is de Europese natuurherstelwet in zijn huidige vorm "onaanvaardbaar". "Wij zijn ervan overtuigd dat de socio-economische gevolgen voor Vlaanderen buitenproportioneel groot zullen zijn in verhouding tot de natuurwinst", zo zei Vlaams parlementslid Tinne Rombouts 18 april in het Vlaams Parlement.

Leestijd : 2 min

Twintig procent van de Europese natuur herstellen tegen 2030: dat is het doel van de natuurherstelwet waar de EU momenteel aan werkt. Maar de wet, onderdeel van de Europese Green Deal, beroert al een tijdje de gemoederen. Uit verschillende hoeken klinkt grote bezorgdheid over de mogelijke gevolgen die de wet kan hebben, bijvoorbeeld op de landbouw.

Standpunt niet finaal

In de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement polste Groen-parlementslid Mieke Schauvliege naar het standpunt van de Vlaamse regering. "Dat standpunt is nog niet finaal afgeklopt", zo antwoordde minister Zuhal Demir. Volgens de minister lopen de besprekingen nog en is het ook nog wachten op een impactanalyse, een studie die in kaart moet brengen wat de mogelijke impact van de Europese plannen is op het vlak van economie, mobiliteit, energie, landbouw,...

Volgens minister Demir is het belangrijk om "een goed evenwicht te vinden". "Niet heel Vlaanderen is natuur. We zullen ons goed moeten focussen op de ruimte die voorzien is voor natuur", aldus Demir. "We moeten ook zorgen dat de burger geen ’degoût’ krijgen van natuur. Dat is mijn grote bezorgdheid", aldus nog de N-VA-minister.

Grote sociaal en economische impact

Voor coalitiepartner cd&v gaan de Europese plannen alvast te ver. "De impact van die natuurherstelwet op sociaal en economisch vlak zal in Vlaanderen buitenproportioneel zijn in verhouding tot de natuurwinst die ermee geboekt wordt. De wet houdt geen rekening met de specifieke Vlaamse context waardoor heel wat Vlaamse bedrijven, maar ook woningbouw of energie-infrastructuur getroffen zullen worden", meent parlementslid Tinne Rombouts. Zij dringt er bij de minister op aan om samen met andere landen zoals Nederland aante dringen om een afzwakking van plannen.

Ook bij regeringspartij Open VLD werd er eerder al gewaarschuwd voor het dossier. "Natuurherstel is een ambitie die we allemaal delen, maar de vraag is of de methodiek die de Europese Commissie voorstelt de juiste is", zegt Steven Coenegrachts. "We moeten op onze hoede zijn dat we nu niet de problemen voor binnen 20 jaar creëren".

Niet ‘niets doen’

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege vreest dat de Vlaamse regering de "kop in het zand" steekt. "Er wordt gezegd dat we ons niet mogen vastrijden met de geplande wetgeving. Maar we zullen ons pas echt vastrijden als we niets doen. We mogen de problemen niet negeren", aldus Schauvliege. De Groen-politica dringt er bij de minister ook op aan om in de impactstudie ook te kijken naar de positieve effecten van natuurherstel. "Het is belangrijk dat niet alleen de negatieve maar ook de positieve impact mee in de balans wordt gelegd".

Belga

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken