Startpagina Granen

Transport en opslag van granen op het landbouwbedrijf: essentiële maatregelen tegen (kruis)contaminatie

Fegra laat via een persbericht weten dat de landbouwer maatregelen moet nemen om contaminatie te voorkomen. Zo zou er aparte stockage moeten voorzien worden indien er in de loods producten gebruikt werden die niet van toepassing zijn op granen.

Leestijd : 2 min

Elk jaar worden bij granen, binnen het sectorale bemonsteringsplan van Fegra, verscheidene overschrijdingen van de maximale residulimieten van pesticiden die niet gebruikt worden voor de graanteelt, teruggevonden. Het gaat hier dus hoofdzakelijk om kruiscontaminaties die kunnen leiden tot een declassering of zelfs vernietiging van de graansilo.

Aparte stockage

Niet zelden gaat het om producten die gebruikt worden bij de opslag van aardappelen of bij de behandeling van pootaardappelen. Daarom wijst Fegra erop dat granen niet mogen opgeslagen worden in een loods waarin andere gewassen opgeslagen lagen en waar producten die niet van toepassing zijn op granen, toegepast werden.

Indien het niet mogelijk is om het graan in een andere loods op te slaan, wordt geadviseerd om contact op te nemen met de betrokken handelaar zodat bekeken kan worden in welke mate het graan rechtstreeks aan de handelaar kan worden geleverd.

Bovendien is het van essentieel belang om materieel dat voor andere gewassen werd gebruikt, vóór het verplaatsen/transporteren van de granen, grondig te reinigen. Gebruik ook water indien producten werden gebruikt die niet van toepassing zijn op granen.

Bij langdurige opslag

Verder zijn de opslagomstandigheden essentieel voor een goede bewaring van het graan. Elke opslag van graan gedurende meer dan 6 weken wordt in de Vegaplan Standaard beschouwd als langdurige opslag. Dit betekent de naleving van de eisen met betrekking tot deze activiteit (vermeld onder de afkorting ‘GOEGs’ in de Vegaplan checklijst) te eerbiedigen. Deze activiteit, waarvan de eisen door de auditor zullen worden gecontroleerd, wordt expliciet op het Vegaplan-certificaat vermeld.

Geleverde granen dienen voedselveilig, eerlijk en verkoopbaar  te zijn, volgens Fegra. De landbouwer blijft individueel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem/haar geleverde granen en voor de eventuele schade in geval van een gecontamineerde levering.

Kostenverhogend

De landbouworganisaties werden niet betrokken bij het vastleggen van deze nieuwe, bijkomende maatregelen. Aangezien deze kostenverhogend zijn voor de landbouwers, gaan ze er dan ook niet mee akkoord. Er wordt verder overleg voorzien binnen Vegaplan.

 

MV

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken