Startpagina Edito

Edito: Wanneer een kaartenhuisje in elkaar stuikt...

Raak je aan één sector, dan heeft dit dikwijls een weerslag op andere sectoren. Zo blijkt ook uit de impact van het stikstofdossier op de veevoedersector.

Leestijd : 2 min

Tijdens de algemene vergadering van de Belgian Feed Association (BFA) werden de cijfers van de diervoederproductie in 2022 voorgesteld. Zoals te verwachten viel, waren de resultaten vorig jaar niet erg rooskleurig. De veevoedersector werd natuurlijk ook beïnvloed door de crisissen die de veehouders troffen.

Door de oorlog in Oekraïne schoten de prijzen van de grondstoffen en dus ook van de diervoeders de hoogte in. Een prijsstijging van het veevoeder met 31% tegenover 2021, dat kan tellen. Het zorgde ervoor dat menig veehouder de rekeningen niet meer kon betalen. Omdat de varkensprijzen al geruime tijd ondermaats waren, zagen vooral de varkenshouders rode cijfers in 2022.

Een crisis in onze Belgische varkenshouderij uit zich natuurlijk ook in andere sectoren. In de jaarcijfers van BFA, maar ook in die van Statbel, zie je duidelijk de effecten van een kleinere varkensstapel: het volume varkensvoer ging in 2022 met 8,7% naar beneden, het aantal slachtingen verminderde met 9,2%. Varkens die niet meer in de statistieken staan, die eten immers niet en kunnen niet geslacht worden...

Dirk Van Thielen, voorzitter van BFA, wees er in zijn speech fijntjes op dat wanneer de opkoopregeling voor de varkenssector uit het stikstofakkoord in dat dieptepunt was rondgeraakt, er wel meer aanvragen zouden geweest zijn dan de vooropgestelde min 30%. Gelukkig voor de intensieve veehouderij keerde de situatie intussen (voor de overblijvers). Het gedaalde aanbod zorgde voor een remonte van de varkensprijzen. Samen met de mildere voeder- en energieprijzen verbeterde de rentabiliteit en dat zet vandaag niet (meer) aan tot het instappen in de opkoopregeling.

Hoe dan ook: het streefdoel van het stikstofakkoord blijft wel 30% minder varkens. Ook de varkensvoederproductie zal dus met 30% dalen... dat is meer dan 1 miljoen ton. Houden we rekening met een lichte daling bij de andere diergroepen, dan zal de totale veevoederproductie in België de komende jaren dalen met circa 20%, of bijna 1,5 miljoen ton. Van Thielen formuleerde het effect met enige beeldspraak. “Net als een kiezel die het wateroppervlak raakt, zal het stikstofakkoord dus grote deining veroorzaken bij de veevoedersector, maar ook bij alle aanverwante sectoren.”

De economische impact zal groot zijn. Het is als een kaartenhuisje dat in elkaar stuikt... je hebt niet altijd zin om een nieuwe poging te wagen.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

‘Met patatte is het altijd watte’... ook in 2023

Edito ‘Met patatte is het altijd watte’, het is een vrolijke uitspraak onder landbouwers. Helaas doet seizoen 2023 het gezegde weer alle eer aan, met een late start, een moeilijke opkomst en nu nog een hoge plaagdruk erbovenop.
Meer artikelen bekijken