Startpagina Actueel

Steeds meer landbouwers met mentale en sociale problemen

Er komen volgens volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) steeds meer signalen van land- en tuinbouw(st)ers met mentale en sociale problemen. Minister Brouns kondigt voor juni een netwerkdag aan voor de stakeholders van het actieplan Welbevinden.

Leestijd : 2 min

Vlaams parlementslid Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij partijgenoot, Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns, naar het welbevinden van land- en tuinbouwers, een jaar na de lancering van het actieplan Welbevinden.

Uit het jaarverslag blijkt dat Boeren op een Kruispunt in 2022 druk werd bevraagd en 302 aanmeldingen noteerde. Dat is 1/3 meer dan in 2021 en een verdubbeling tegenover 2019. De meldingen zijn complexer en gaan dieper dan in het verleden. Het aantal sessies bij psychologen verviervoudigde tussen 2019 en 2022.

“Ik zie 2 belangrijke factoren die een verhoging van de taaklast van Boeren op een Kruispunt in de hand werken”, stelde de minister in zijn antwoord.

Werken in moeilijke context

“Enerzijds is het onmiskenbaar dat momenteel de context waarin landbouwers moeten werken heel zwaar is. Zo zijn er het veranderende beleid, de regelgeving, de prijsvorming, de oorlog in Oekraïne, …

Anderzijds is het belangrijk dat de land- en tuinbouwers hulp en ondersteuning vinden en ook daadwerkelijk de stap ernaartoe zetten. Een enquête van ILVO uit 2019 gaf aan dat slechts de helft van de landbouwers de stap naar hulp zet en dat slechts 1 op de 3 makkelijk de juiste hulp vindt”, stelt de minister.

Niet minder meldingen

“Het actieplan ‘Welbevinden van de Vlaamse land- en tuinbouw’ omvat verschillende acties Boeren op een Kruispunt zet in op verdere bekendmaking om haar zichtbaarheid te verhogen. Het actieplan zal het aantal meldingen bij Boeren op een Kruispunt wellicht niet verlichten”, waarschuwt Brouns.

Netwerkdag in juni

In juni wordt een netwerkdag georganiseerd waar de stakeholders van het actieplan Welbevinden worden samengebracht. Daar zullen een aantal lopende en/of afgelopen projecten worden besproken en wordt ruimte voorzien om te netwerken, waaruit nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan.

Meer waardering nodig

“De sector kampt met zorgen en onzekerheden waardoor het welbevinden van de land- en tuinbouwers in het gedrang komt. Het is dan ook van groot belang dat daaraan voldoende aandacht wordt besteed vanuit het beleid. Boeren op een Kruispunt levert schitterend werk. Het versterken van de maatschappelijke waardering voor land- en tuinbouwers en hun producten is niet het werk van één organisatie, maar van ons allemaal”, besluit Stijn De Roo.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Lespakket om te werken aan mentaal welbevinden

Actueel Met ‘Zaadjes van Geluk’ is er nu een nieuw educatief traject (lespakket) waarmee land- en tuinbouwscholen jonge boeren vaardigheden kunnen bijbrengen om hun geestelijke gezondheid te versterken.
Meer artikelen bekijken