Startpagina Akkerbouw

Verdere stappen zetten in de gewasbescherming

Het voorjaar is de voorbije weken dan toch goed op gang gekomen. Dat vereist ook de nodige zorgen in diverse teelten.

Leestijd : 2 min

In de aardappelteelt zien we momenteel een heel uiteenlopende situatie: velden waar de aardappelen boven staan en percelen die nog gepoot moeten worden.

Naopkomst in aardappelen

Inzake onkruidbestrijding komen de naopkomstbehandelingen in de aandacht nu. Hier leert het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) ons dat er 3 actieve stoffen in de naopkomst in België zijn erkend, namelijk rimsulfuron, metribuzin en clomazon.

Opletten is het met de Centium middelen( 360 g/l clomazon). Deze kunnen tot een hoogte van 10 cm van het aardappelgewas ingezet worden. Ervaringen laten echter zien dat in de praktijk het aardappelgewas makkelijk verkleurt, en dit zowel bij een late vooropkomst als in naopkomst.

Middelen op basis van rimsulforon en metribusin, zoals Titus en Sencor, zijn dan ook meer aangewezen om probleemloos te spuiten eens alle aardappelen boven staan. Volgens het advies van PCA dienen ze zo vroeg mogelijk gespoten te worden op kleine onkruiden voor het beste resultaat. Ga wel het werkingsspectrum van voornoemde middelen na, zeker bij inzet in de na-opkomst.

Granen

De voorbije week viel er slechts heel lokaal neerslag, wat invloed heeft op de verdere ziekteontwikkeling in granen.

Vooral gele en in iets mindere mate bruine roest duikt op en dient al dan niet behandeld te worden, moest dit nog niet gebeurd zijn. Dat geldt ook voor bladseptoria. Witziekte is minder aanwezig. In het huidige stadium is het belangrijk dat het voorlaatste en zeker het laatste blad vrij blijft van bladvlekken.

Suikerbieten

Het Bieteninstituut (KBIVB) en het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) hameren erop om bietenpercelen te bemonsteren op ongevleugelde groene bladluizen. De aanwezigheid daarvan nam toe, waardoor sommige percelen de eerste behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt hebben.

Tim Decoster

Lees ook in Akkerbouw

Zonneboer(in) en klanten investeren samen

Akkerbouw Te midden de ‘Week van de Korte Keten’ lanceerde het Steunpunt Korte Keten de tweede editie van het concept ‘Zonneboeren’. Dit project brengt boer(inn)en en consumenten samen die willen investeren in groene energie en lokaal voedsel.
Meer artikelen bekijken