Startpagina Actueel

Europees Parlement stemt hernieuwde richtlijn over industriële emissies

Het Europese parlement stemde op 11 juli de hernieuwing van de richtlijn over industriële emissies. De richtlijn heeft betrekking op bijna 52.000 installaties en grootschalige boerderijen

Leestijd : 1 min

De richtlijn is een belangrijk instrument voor Europa om de verontreiniging door industriële installaties en intensieve veehouderijen te reguleren.

“De initiële richtlijn Industriële Emissies dateert van 2010 en was dus aan hernieuwing toe om in te kunnen spelen op de noden en uitdagingen van vandaag. Maar de Europese Commissie ging daarin heel ver. De drempelwaarden voor landbouwbedrijven werden plots heel laag gezet voor varkens en pluimvee. Bedrijven die meer dieren houden, zouden worden aanzien als ‘agro-industrieel’ en zouden extra vergunningseisen en verplichtingen inzake emissies opgelegd krijgen”, stelt Europees parlementslid Hilde Vautmans, lid van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling (Renew Europe, Open Vld).

Runderen geschrapt uit richtlijn

“Ook runderen werden opgenomen in het voorstel. Dit was voor de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling onaanvaardbaar. Veehouderij kan niet over dezelfde kam geschoren worden als de industrie en er werd geen rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van de sector. Ik ben blij dat het gezond boerenverstand stand heeft gehouden tijdens de plenaire stemming, dat we runderen hebben kunnen schrappen uit de richtlijn en de drempelwaarden hebben kunnen verhogen. Onze boeren worden vandaag al geconfronteerd met tal van uitdagingen, we moeten hen de ruimte geven om te boeren”, besluit Hilde Vautmans.

FVDL

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken