Startpagina Varkens

DGZ-monitoring van de varkensgezondheid in 2022

Wat waren de belangrijkste vaststellingen inzake gezondheid voor de varkenshouderij in 2022? DGZ geeft een overzicht.

Leestijd : 2 min

DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen) monitort continu de gezondheidssituatie van de veestapel in Vlaanderen. Zo wordt de gezondheidssituatie op het vlak van bestaande, opduikende en opnieuw opduikende besmettelijke ziekten van het afgelopen kalenderjaar geschetst. Tegelijk wordt de evolutie tegenover de voorgaande jaren bekeken.

Afrikaanse varkenspest (AVP)

Ondanks het feit dat België zijn vrije status herwonnen heeft, blijft de verhoogde waakzaamheid van kracht. In dit kader worden de dierenartsen blijvend gestimuleerd vanuit het Voedselagentschap (FAVV) en vanuit DGZ om, vooraleer een behandeling te starten bij meer dan één varken, steeds bloedmonsters te nemen voor onderzoek naar AVP. Tot en met juni 2022 was het ook mogelijk om hiervoor een kadaver te laten onderzoeken, maar vanaf 1 juli vergoedt het FAVV enkel nog onderzoek op de bloedmonsters.

DGZ onderzocht in 2022 serummonsters van 2.393 Vlaamse varkensbedrijven. Dit is een lichte daling in vergelijking met het aantal onderzochte bedrijven in 2021 (2.661 bedrijven) en 2020 (2.538 bedrijven). Het aantal varkens dat in het kader van verhoogde waakzaamheid voor autopsie bij DGZ aangeboden werd, is in 2022 met 1.356 onderzochte varkens in 974 verslagen sterk teruggevallen ten opzichte van 2021 (3.374 dieren, 2.353 verslagen) en 2020 (2.247 dieren, 1.514 verslagen). De stopzetting van de vergoeding voor kadavers vanaf juli 2022 speelt hierin een cruciale rol.

PRRSV

Binnen het PRRS-programma worden verschillende PRRS-Monitors aangeboden: de PRRS-Monitor Biggen, Vleesvarkens, Varkensbedrijf en Opfokvarkens.

In 2022 namen 208 bedrijven deel aan de PRRS-Monitors. Dit is een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren (112 bedrijven in 2019, 111 in 2020 en 136 in 2021). 31 bedrijven namen voor het eerst deel in 2022. In het totaal werden 277 PRRS-Monitors Biggen uitgevoerd. 22,5% van de deelnemende bedrijven in 2022 is negatief, dit percentage is ongeveer hetzelfde als de voorgaande jaren.

Ziekte van Aujeszky

België behoudt in 2022 zijn ziektevrije statuut voor de ziekte van Aujeszky. Bij het verhandelen van levende varkens naar (delen van) lidstaten die vrij zijn van de ziekte van Aujeszky of die een eradicatieprogramma hebben dat goedgekeurd is door de Europese Commissie, moeten voor deze ziekte bijkomende garanties gegeven worden.

Alle varkensbedrijven in België hebben een officieel vrij A4-statuut. Op deze bedrijven heeft geen enkel varken antistoffen tegen het wildvirus van Aujeszky, is er minstens de laatste 12 maanden niet meer gevaccineerd en zijn er geen gevaccineerde varkens aangevoerd. Toch circuleert het virus nog bij wilde everzwijnen in ons land. Daarom is permanente waakzaamheid nodig.

Salmonella

Net zoals in de voorgaande jaren was ook in 2022 de monofasische variant van Salmonella typhimurium het meest geïsoleerde serotype bij varkens. Het aantal salmonella Elisa As-onderzoeken blijft verder afnemen.

DGZ

Lees ook in Varkens

Tweede oproep vrijwillige stopzetting varkenshouders gelanceerd

Varkens Op 6 november startte de tweede ronde van de uitkoopregeling voor varkenshouders. Varkensboeren met een impactscore van 0,025% kunnen een aanvraag indienen voor de vrijwillige stopzettingsregeling van de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering zette eerder dit jaar het licht op groen voor een eerste oproep, waarvoor ongeveer 900 bedrijven in aanmerking kwamen en waarbij 236 landbouwers een aanvraagdossier indienden.
Meer artikelen bekijken