Startpagina Varkens

Vermijd onnodige kosten na stopzetting

Het stopzetten van je bedrijf maakt heel wat emoties los. Wanneer de laatste dieren het bedrijf hebben verlaten, mag je echter niet vergeten om ook je administratie op orde te brengen. Zo vermijd je onnodige kosten.

Leestijd : 3 min

Op 31 augustus 2023 bereikte de Vlaamse Regering een definitief akkoord over een tweede oproep tot vrijwillige stopzetting van varkensstallen. Die impactscore werd voor de tweede oproep verlaagd van 0,5% tot 0,025%. Daarmee kregen ongeveer 2.700 extra landbouwexploitaties met varkens de mogelijkheid om hun varkensstallen vrijwillig stop te zetten en daarvoor een vergoeding te ontvangen.

De dossiers van de eerste oproep worden nog steeds behandeld door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Dossiers die nog niet volledig waren, kon men de voorbije weken nog vervolledigen. De 236 landbouwers die een aanvraag indienden om hun stallen stop te zetten zullen allemaal tegen ten laatste 15 oktober een voorstel hebben gekregen van de VLM en kunnen daarna hun vergoeding ontvangen.

Bedrijfsadministratie aanpassen

Boeren die stoppen, moeten echter nog even aan de gang blijven. Wanneer je administratie niet in orde is, riskeer je immers onnodige kosten.

Riccy Focke, transitiemanager bij het departement Landbouw en Visserij (riccy.focke@lv.vlaanderen.be) somt enkele aandachtspunten en aanpassingen voor je bedrijfsadministratie op:

• Vraag de uitbetaling van de stopzetting en eventueel voor de uitbetaling van een sloopvergoeding aan.

• Zorg voor de aanpassing van het kadastraal inkomen via formulier 43b voor afbraak of verbouwing. Doe dit niét via e-mail, maar via de post of MyMinfin, het platform van de FOD Financiën waarop je jouw fiscaal dossier kunt beheren en je persoonlijke documenten kunt raadplegen. Via deze laatste weg moet je een stappenplan volgen.

• Pas je verzekeringen aan een lager risico aan. Meld dit bij iedere fase van stopzetting aan je verzekeringsagent. De vermindering van risico geeft een teruggave van de betaalde premie.

• Pas je Rendac-abonnement aan aan de lagere dierbezetting. Dit moet gebeuren voor de volgende factuur komt via mail naar klantendienst@rendac.com met als onderwerp: gehele of gedeeltelijke stopzetting veehouderijactiviteit

• Wijzig de activiteiten van je onderneming via de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De KBO is de databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld worden. Dit heeft immers impact op controles.

• Informeer Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) over de stopzetting van je bedrijf met het speciale formulier en stuur het overtal aan ringnummers terug.

• Informeer de provinciale afdeling van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) over de stopzetting van je varkensactiviteiten.

• Contacteer de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) omtrent de waterheffing. Laat zeker grondwatermeter staan om een heffing op de totale vergunde m³ te voorkomen.

• Wijzig de functie van je woning van 'agrarisch' naar 'residentieel' indien je hoofdinkomen niet meer agrarisch is. Doe dit zeker lang genoeg voor vererving of bij verkoop aan een niet-landbouwer.

• Wijzig zeker ook de functie van gebouwen als er geen dieren meer zitten.

• Pas je vergunning accijnzen ‘energieproducten en elektriciteit’ (accijnsverlaging) aan.

• Informeer de ontvanger van gemeentebelasting in verband met de opcentiemen op de onroerende voorheffing en leegstandsheffing.

• Informeer ook de ontvanger van provinciebelastingen bij stopzetting van je ondernemersnummer (KBO geeft dit ook door).

• Vraag aandelen bij coöperaties waar je aangesloten bent op.

• Heroverweeg abonnementen en lidmaatschappen.

• Informeer je bank bij aanpassing van de financiering van je bedrijfskapitaal.

• Voorzie provisie voor inkomstenbelastingen, BTW en sociale bijdragen.

• Pas de voorschotten voor sociale bijdragen aan.

Dit is een gedeeltelijk overzicht van formaliteiten die je als stopper moet in orde brengen. Op de website van het departement Landbouw en Visserij vind je een ruimer overzicht.

AV

Lees ook in Varkens

Kies voor het Vlaamse varken!

Varkens De vijfde editie van de Pig Rentability Day komt er nu weldra aan. Op 7 juni strijkt dit tweejaarlijkse event voor en door de varkenssector neer in Wortegem-Petegem.
Meer artikelen bekijken