Startpagina Actueel

Lespakket om te werken aan mentaal welbevinden

Met ‘Zaadjes van Geluk’ is er nu een nieuw educatief traject (lespakket) waarmee land- en tuinbouwscholen jonge boeren vaardigheden kunnen bijbrengen om hun geestelijke gezondheid te versterken.

Leestijd : 3 min

Stafmedewerker bij Gezond Leven vzw, Stefanie Verduyn, legt uit dat ze via het educatief pakket ‘Zaadjes van Geluk’, het mentaal welbevinden bij jonge landbouwers bespreekbaar willen maken.

“Landbouwers lopen voortdurend op de toppen van hun tenen”, geeft ze aan. “Hun mentale gezondheid kraakt. En toch zal je hen daar niet over horen. Omdat dat niet hoort in het onwrikbare boerenmilieu. Of omdat ze er simpelweg de woorden niet voor vinden.”

Jaar na jaar zien organisaties als Boeren op een Kruispunt de mentale gezondheid van onze landbouwers achteruitgaan. Enerzijds is dat te wijten aan externe factoren, zoals financiële moeilijkheden, de klimaatverandering, de agrarische wetgeving die almaar complexer wordt… Anderzijds beschouwen sommige landbouwers mentaal welbevinden als iets voor softies, erover spreken is volgens hen not done.

Maar net door die zelfopgelegde zwijgplicht, wordt het taboe in stand gehouden. De gevolgen laten zich raden: het mentaal welbevinden van landbouwers komt zwaar onder druk te staan, waardoor ze een kwetsbare groep voor zelfdoding worden.

Vroeg actief inzetten

Helaas is het onmogelijk om alle stressfactoren van de boerenstiel weg te nemen. “Maar we kunnen er wél voor zorgen dat meer jonge land- en tuinbouwers vertrouwd geraken met vaardigheden die hun mentaal welbevinden en positieve geestelijke gezondheid versterken”, legt Stefanie Verduyn uit.

Ze geeft aan dat hiervoor van jong af aan, of van in het begin een structurele aanpak nodig is. “Want onderzoek toont aan dat, wanneer je actief en preventief inzet op het versterken van mentaal welbevinden, dit beschermt tegen moeilijkheden die later op je pad komen.”

Het onderwijs kan een belangrijke ingangspoort zijn om de kennis van gezondheidsvaardigheden bij jonge boeren te vergroten. En om het thema dus ook meer bespreekbaar te maken. Daarom ontwikkelden Gezond Leven, ILVO, Boeren op een Kruispunt, Groene Kring en Jong-ABS het educatief traject ‘Zaadjes van Geluk’.

Dit traject is het resultaat van het EIP-project ‘Mentaal welbevinden begint op school, gefinancierd door het Departement Landbouw en Visserij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het traject werd tijdens het voorbije academiejaar uitgetest in de Odisee Co-hogeschool richting agro- en biotechnologie. “Dit is een waardevol traject dat de groep dichter bij elkaar brengt”, zegt Evy Mettepenningen, docente aan Odisee.

Leidraad en groepssessies

“Het hoofddoel van 'Zaadjes van Geluk’ is om studenten meer kennis en kunde over mentaal welbevinden aan te reiken, zodat ze in het werkveld beter gewapend zijn om met de vele uitdagingen in de landbouwsector om te gaan”, aldus Stefanie Verduyn. “Daarnaast laat dit traject hen ook stilstaan bij hun keuzes, doelen én de schoonheid van het beroep. Want het is natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel.”

Het educatief pakket bestaat uit een leidraad voor organisatoren, uitgewerkte groepssessies, ZAAI magazines die inzetten op informeren en op langere termijn zaaien van geluk en een Zaaikalender met groepsopdrachten en suggesties om de omgeving zo in te richten dat aandacht voor de mentale gezondheid wordt gestimuleerd. Met deze kant-en-klare materialen kunnen hogescholen met land- en tuinbouwopleidingen en starterscursussen land- en tuinbouw aan de slag om boeren in spe mentaal weerbaarder te maken.

Voor meer info: www.gezondleven.be/projecten/zaadjes-van-geluk

Tim Decoster

Lees ook in Actueel

Biowanze schept duidelijkheid over herkomst van tarwe

Granen Biowanze wilt duidelijkheid scheppen over foutieve informatie die circuleert over de herkomst van tarwe die ze in hun vestiging in Wanze gebruiken. Hierom informeerden ze landbouworganisaties en pers met een informatiedocument midden april.
Meer artikelen bekijken