Startpagina Maïs

De maïs is oogstklaar

Verspreid over Vlaanderen volgden de partners van het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) sinds eind augustus de afrijping van de kuilmais op. Dit is het laatste overzicht, vermits het hakselen intussen zowat overal gestart is.

Leestijd : 2 min

Op 21 september werden er op 5 locaties nog stalen van de maïs genomen (zie tabel 1 en figuur).

Overal oogstklaar

Met uitzondering van de locatie Poperinge zitten alle locaties ruim boven de 30%. De vroege rassen LG312026 en Benedictio laten gemiddeld een drogestofpercentage zien van respectievelijk 40% en 38%. De latere rassen SY Glorius en P8888 hebben gemiddeld genomen een drogestofpercentage van 34-35%. Ook voor deze rassen kan de oogst gepland worden.

39-3413-LCV-web

Het weer blijft immers zacht voor de tijd van het jaar en de maïs rijpt bijgevolg verder af.

Op veel percelen blijft echter nog het beeld van groene planten aanwezig. Zoals in de vorige berichten al aangehaald werd, is het belangrijk om vooral de kolven goed op te volgen. Hiervoor wil LCV je via enkele tools op de website handvaten aanbieden om dit correct in te schatten (zie https://www.lcvvzw.be/wp-content/uploads/2023/07/11_Fiche-beslissing-oog...).

Figuur 1. Evolutie van het gemiddelde drogestofgehalte van alle metingen in het netwerk tijdens de afgelopen jaren (de cijfers in de figuur geven het aantal metingen weer)
Figuur 1. Evolutie van het gemiddelde drogestofgehalte van alle metingen in het netwerk tijdens de afgelopen jaren (de cijfers in de figuur geven het aantal metingen weer) - Bron: LCV

 

Bewaarproblemen vermijden

Eens het drogestofpercentage hoger komt dan 38%, loeren bewaarproblemen om de hoek. Wanneer je zo’n maïs inkuilt is het dus belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan het aanrijden en afdekken.

Eens de kuil open is, is het zaak om voldoende voersnelheid aan te houden om potentiële problemen met broei voor te blijven.

Laatste update voor 2023

Aangezien op de meeste locaties de maïs geoogst is of kortelings geoogst wordt, is dit het laatste bericht van 2023. We wensen jullie een succesvolle oogst en kwaliteitsvolle kuil. Volgend jaar kan je weer op ons rekenen!

Voor LCV: Gert Van de Ven, An Schellekens (Hooibeekhoeve)

Lees ook in Maïs

Afrijping maïs: Leg tijdig de loonwerker vast

Maïs Net als vorige week (week 36) zien we ook nu een serieuze sprong in de drogestofgehaltes. Gemiddeld genomen is er een stijging van 4,1% over alle locaties heen. Het zomerse weer van de voorbije dagen zorgde voor deze sprong.
Meer artikelen bekijken