Startpagina Akkerbouw

Europese Commissie stuurt laatste waarschuwing over nitraatvervuiling

De Europese Commissie gaf een laatste waarschuwing aan België over de nitraatvervuiling in Vlaanderen. België krijgt 2 maanden om te reageren. Zo niet kan de Commissie naar het Europese Hof van Justitie stappen.

Leestijd : 1 min

De Europese nitratenrichtlijn verplicht de lidstaten om actie te ondernemen om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen vervuiling door de landbouw. Ze moeten ook verscherpte maatregelen nemen van zodra ze vaststellen dat de bestaande maatregelen geen resultaat opleveren en de verontreiniging buitensporig hoog is.

Eerste aanmaning

De Commissie had België in februari 2023 een eerste aanmaning gestuurd omdat de opeenvolgende Vlaamse actieplannen sinds 2015 niet de gewenste resultaten hebben opgeleverd. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is ernstig verslechterd en de Commissie vroeg de Vlaamse overheid om dringend maatregelen te nemen.

“Hoewel de autoriteiten de urgentie en de noodzaak van maatregelen niet ontkennen, mogen dergelijke maatregelen niet worden verwacht vóór 2024 - 4 jaar nadat was erkend dat de actieprogramma's hadden gefaald en dat dus dringende maatregelen moesten worden genomen”, zo stelt de Commissie.

Met redenen omkleed advies

Daarom stuurde de Commissie een zogenaamd met redenen omkleed advies naar België. Dat is de laatste stap in de inbreukprocedure vooraleer de Commissie de zaak aanhangig kan maken bij het Hof in Luxemburg. België heeft nu 2 maanden tijd om te reageren en de nodige maatregelen te nemen, besluit de Commissie.

Belga

Lees ook in Akkerbouw

Belgapomprijs blijft stijgen

Aardappelen Na eerdere prijsstijgingen in de voorbije weken, meldt Belgapom deze week opnieuw een prijsstijging voor de rassen Fontane en Challenger. Ditmaal van 550 naar 600 euro per ton (zonder BTW).
Meer artikelen bekijken