Startpagina Veeteelt

Mobiele slachteenheid: dubbel zo duur en praktisch niet haalbaar

Een mobiele unit voor het slachten van kleine aantallen vee is momenteel praktisch niet haalbaar. Dat zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op basis van een haalbaarheidsstudie.

Leestijd : 3 min

Minister Weyts werd aan de tand gevoeld over de aanpassingen in de wetgeving om een mobiele slachteenheid mogelijk te maken door parlementslid Stijn De Roo (cd&v).

Nog enkele obstakels

De haalbaarheidsstudie voor een mobiele dodingsunit werd in juni 2023 afgerond. “Deze studie besluit dat een mobiele dodingsunit een goede oplossing kan zijn voor het stressen angstvrij slachten van een dier áls er nog enkele obstakels zouden kunnen worden weggewerkt”, stelt minister Weyts.

Louter technisch gezien is een mobiele dodingsunit haalbaar. “De slachtkosten bedragen echter ongeveer het dubbele van een reguliere slachting. Er zit ook nog een belangrijk obstakel in de maximale tijdsduur waarbinnen het karkas van het dier in het slachthuis moet zijn”, meldt Weyts.

Strenger dan Europa

Volgens de Europese regelgeving moet het karkas van het dier binnen de 2 uur in het slachthuis afgeleverd worden, maar het FAVV is hier uit voorzorg strenger en heeft dit beperkt tot 45 minuten. Men legt meer bepaald op dat de dieren van alle ingewanden ontdaan moeten worden indien de geslachte dieren niet binnen 45 minuten na het slachten kunnen verwerkt worden in een erkend slachthuis.

De zeer korte tijdsduur van 45 minuten om het dier te doden, het karkas op te laden en dit af te leveren in een slachthuis, maakt volgens minister Weyts dat een mobiele dodingsunit in de praktijk in Vlaanderen momenteel niet haalbaar is. “De haalbaarheidsstudie voor een mobiele dodingsunit besluit dan ook dat het enkel zinvol is om verdere stappen te zetten als de maximale tijdsduur van 45 minuten tussen doden en aankomst in het slachthuis verlengd wordt. Ik volg dit verder op, want er is een kans dat er inderdaad gemorreld kan worden aan die 45 minuten”, belooft Weyts.

Onderzoek naar transportduur

Aan de universiteit van Luik liep een wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke effecten van de verlenging van de tijdsduur van 45 minuten op de voedselveiligheid. Dit onderzoek werd in juli 2023 afgerond, maar de resultaten werden nog niet gepubliceerd.

“Als deze resultaten gunstig zijn, zal een overleg gestart worden met het FAVV om te bekijken of een verlenging van de maximale transportduur mogelijk is. Eens dat het geval is, zullen nog een aantal zaken met het FAVV moeten uitgeklaard worden, zoals hoe precies de erkenning van een mobiele dodingsunit moet gebeuren en welke gevolgen dit kan hebben voor het slachthuis waar een mobiele dodingsunit van af hangt. Op dat moment zal ik vanzelfsprekend ook verder overleggen met collega Demir”, geeft Weyts aan.

Waarom zoveel strenger dan Europa?

“De haalbaarheidsstudie toont dat het loont om verder te werken aan de regelgeving voor de mobiele slachteenheid. Dat het FAVV strenger is dan de Europese regelgeving, roept vragen op. Ik hoop dan ook dat er snel duidelijkheid komt over de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek dat hierrond werd verricht”, stelt Stijn De Roo.

“Intussen wordt de tijd zeer kort om de regelgeving nog deze legislatuur aangepast te krijgen. Voor veeteeltbedrijven die hun producten via de korte keten willen aanbieden aan de consument is de aanpassing van de regelgeving voor het opzetten van mobiele slachteenheden noodzakelijk, waarbij volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn niet uit het oog mogen verloren worden”, besluit De Roo.

Filip Van der Linden

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken