Startpagina Vleesvee

Vliegende brigades voor controles in slachthuizen

Voorlopig komen er nog geen ‘vliegende brigades’ van dierenartsen met opdracht (dmo’s) voor controles in slachthuizen. Een eerste voorstel in die richting van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts werd afgeketst door de dmo’s.

Leestijd : 3 min

D e inzet van ‘vliegende brigades’ voor controles in slachthuizen kwam ter sprake bij een vraag van Els Sterckx (Vlaams Belang) in de commissie Dierenwelzijn.

“Er bereiken mij verontrustende signalen van dierenartsen met opdracht die aan de slag zijn in de slachthuizen. Dmo’s die correct optreden, worden steeds meer verbaal, maar ook fysiek bedreigd. Sommigen durven niet meer alleen naar de slachthuizen gaan en anderen stoppen”, meldde Sterckx.

Controles met oogkleppen op

“Ook zijn er dmo’s die toegeven aan de druk van de slachthuizen en die met oogkleppen op aanwezig zijn. Hierdoor worden er geen processen-verbaal (pv’s) meer opgesteld die zware gebreken vermelden, waardoor het lijkt alsof alles oké is, maar dit is in de praktijk helemaal niet zo. Omdat ze op zelfstandige basis werken, kunnen ze niet beschermd worden via de dienst Dierenwelzijn”, stelde Sterckx.

Geen uitstroom van dmo’s

Minister Ben Weyts (N-VA) ontkrachtte alvast enkele van die signalen. “Op dit moment hebben 56 dmo’s een contract met de Vlaamse overheid, waarvan er 46 een vaste opdracht uitvoeren. Er is geen grote uitstroom. Er zijn in de afgelopen tijd slechts 2 dmo’s gestopt en dat had niets met agressie te maken. Dat waren persoonlijke carrièrekeuzes of familiale omstandigheden.” Elke dmo kan bij Dierenwelzijn Vlaanderen terecht bij intimidatie of agressie.

Het controlesysteem in de slachthuizen is volgens Weyts overigens niet ‘verscherpt’, het bestond vroeger gewoon niet. “Wij zijn met iets totaal nieuws begonnen. Niet iedereen is daar even blij mee, dat moeten we erkennen. Dus ja, net zoals de inspecteurs van Dierenwelzijn Vlaanderen zelf, ondervinden ook de dmo’s soms verbale en in zeldzame gevallen ook fysieke agressie tijdens hun controles”, zei ministerWeyts.

Extra controle na intimidatie

“Als dmo’s worden geconfronteerd met agressie, worden ze ondersteund. In die gevallen wordt altijd aangeraden om onmiddellijk de politie in te schakelen. Dierenwelzijn Vlaanderen biedt begeleiding bij het indienen van een klacht. Dierenwelzijn Vlaanderen stuurt daarbij zelf een inspecteur naar het slachthuis voor een meer nauwgezette inspectie. Wie denkt dat agressie helpt, krijgt dat als een boemerang terug met extra controles. Dierenwelzijn Vlaanderen kan de dmo’s ook per 2 naar het slachthuis sturen, zodat ze hun controle als team kunnen uitvoeren, waardoor ze beter beschermd zijn tegen eventuele agressie en intimidatie.”

Sterckx deed een oproep om de dmo’s allemaal op variabele uren te laten controleren. Ook Gwenny De Vroe van Open Vld is voorstander van onaangekondigde controles. Zij hoopt dat de eerder aangekondigde ‘vliegende brigades’ zo snel mogelijk  worden ingezet.

Onvoorspelbare controles

“We stimuleren de dmo’s om geen vaste tijdvensters te gebruiken en om zoveel mogelijk tijdens verschillende uren te werken, in blokken van 3 uur verspreid over de slachturen, die op zich al beperkt zijn”, meldde Weyts.

De vliegende brigades zijn nog een ‘work in progress’. “De eerste versie van het voorstel voor de zogenaamde vliegende brigades hebben we afgetoetst bij de dmo’s. Dat is niet helemaal in goede aarde gevallen”, gaf minister Weyts toe.

Volgens Sterckx zijner bij de dmo’s maar enkelen die controles uitvoeren met variabele uren. “Het zijn zij die het de meeste fysieke en verbale agressie ondervinden. Ik zou alle dmo’s oproepen om niet voor vaste uren te kiezen, want blijkbaar zijn er nog altijd heel veel die dat wel doen. Ik denk dat we enkel zo wantoestanden in de slachthuizen correct kunnen aanpakken”, meende Sterckx.

Filip Van der Linden

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken