Startpagina Granen

Bladluizen zijn al in verschillende mate aanwezig

De waarnemingen in wintergranen in het waarnemingsnetwerk van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) zijn terug opgestart eind oktober en tonen al de aanwezigheid van bladluizen in verschillende mate.

Leestijd : 2 min

Waarnemingen werden gedaan op 24 percelen, 18 percelen wintergerst en 6 percelen wintertarwe.

Het frissere weer met meer wind en regen zal verdere kolonisatie wat beperken of alleszins vertragen. Bovendien kan er onder deze omstandigheden geen behandeling uitgevoerd worden. Wanneer het opnieuw zachter zou worden is een verdere uitbreiding van de bladluispopulatie nog steeds mogelijk. Daarom is een degelijke opvolging noodzakelijk, ook van reeds behandelde percelen.

Situatie in wintergerst

De gerstpercelen die worden opgevolgd, werden gezaaid tussen 28 september en 11 oktober. De teelt bevindt zich hoofdzakelijk in stadium 1- en 2-blad. Het vroegst gezaaide perceel bevindt zich in stadium 4-blad. Op de niet behandelde gerstpercelen werden, op één perceel na, overal bladluizen waargenomen, weliswaar in verschillende mate.

Gemiddeld is 2,6% van de planten bezet met minstens één bladluis. Het perceel met de zwaarste aantasting toont 5,4% bezette planten. Gemiddeld wordt 1 luis per plantje waargenomen.

Wintertarwe komt pas op

De percelen wintertarwe die al konden geëvalueerd worden, zijn gezaaid tussen 4 en 11 oktober. De wintertarwe komt op deze percelen net op of bevindt zich uiterlijk in 2-blad. Ook op deze percelen werden altijd bladluizen waargenomen.

De druk op de tarwepercelen varieerde van 0,8 tot 3 % bezette planten. Gemiddeld was 1,8 % van de planten bezet met minstens één bladluis.

Schadedrempel

In het najaar wordt uitgegaan van een interventiedrempel van 10 % planten bezet met minstens één bladluis. De waarnemingen tonen dat bladluizen algemeen aanwezig zijn, maar wijzen er eveneens op dat een behandeling niet overal noodzakelijk is. Opvolging van je percelen en de mate van aantasting bepalen vooraleer te behandelen, is belangrijk.

LCG

Lees ook in Granen

Rusland bepaalt momenteel de tarwemarkt

Economie Er zou minder wintertarwe ingezaaid zijn in onder meer de Verenigde Staten en Frankrijk. Maar het werkelijk areaal ingezaaide tarwe blijkt moeilijk in te schatten. Ondertussen overheerst Rusland de tarwemarkt.
Meer artikelen bekijken