Startpagina Bedrijfsnieuws

Amazone toont nieuwigheden inzake bodembewerking

De Duitse fabrikant Amazone presenteerde afgelopen najaar welk productnieuws we in 2024 van hen mogen verwachten.

Leestijd : 4 min

Een eerste deel van de nieuwigheden inzake gewasbescherming en bemesting kwam reeds aan bod in Landbouwleven editie 3412 van 21 september 2023.

Ook enkele andere nieuwigheden kwamen al aan bod, zoals de uitbreiding van het getrokken aanbod Precea-zaaimachines, de nieuwe pneumatische opbouwzaaimachine Centaya Special en de komst van de FertiSpot-bemestingstechniek op de Precea-precisiezaaiers. Door deze techniek kan kunstmest niet onder de zaden in de rij gelegd worden, maar ook tussen zaden. De eerste manier leent zich meer voor de maïsteelt, de tweede meer voor de suikerbietenteelt.

Teres 300

Het aanbod gedragen Teres-wentelploegen breidt verder uit. Vorig jaar werd de Teres 300 geïntroduceerd met variabele werkbreedteverstelling, nu komt daar een handmatige versie bij. Er zijn modellen met 4, 5 of 6 scharen voor tractoren met vermogens tot 300 pk. Bij de nieuwe Teres- wentelploegen kan de werkbreedte worden ingesteld op 35, 40, 45 of 50 cm per rister.

De Teres 300 biedt hydraulische instelmogelijkheden. Naast het klassieke wentelen van de ploeg kunnen de eerste voor, de totale werkbreedte en de werkdiepte hydraulisch worden ingesteld met dubbelwerkende hydrauliekventielen. Om deze instelopties ook op een tractor met een beperkt aantal hydrauliekventielen mogelijk te maken, heeft Amazone comforthydrauliek voor de Teres ontwikkeld.

Dankzij de elektrische voorselectiebox en een elektrisch hydraulische regelblok kunnen verschillende functies worden bediend via slechts één hydrauliekventiel. Met de draaiknop op de ComfortClick-bedieningsterminal in de cabine selecteert men de functies afzonderlijk.

SpeedBlade WXL 35-rister

Ook bij de Teres 300 zijn de nieuwe SpeedBlade-risters, type WXL 35, met een extra groot voorste deel van het rister beschikbaar. De SpeedBlade-risters onderscheiden zich door minimale slijtage van het ploegrister. Door de werksnelheid te verhogen van bijvoorbeeld 6 km/uur naar maximaal 8 km/uur, verschuift het belangrijkste slijtagepunt automatisch verder naar het midden van het ploeg-rister. Het belangrijkste slijtagepunt van het SpeedBlade-rister bevindt zich zelfs bij hoge snelheden op het vergrote voorste deel van het rister en niet in het gebied van het strokenrister of in het grote deel van het rister.

Bij de Teres hoeft dus in eerste instantie alleen het voorste deel van het strokenrister te worden vervangen als dit bij hogere snelheden versleten is. Dit bespaart veel slijtagekosten in vergelijking met andere constructiemethoden.

Tyrok 400 on land

Amazone biedt de halfgedragen wentelploeg Tyrok 400 nu ook voor onlandploegen aan. Door de snelle en comfortabele wissel tussen onland ploegen en ploegen in de ploegvoor is er een hoge mate van flexibiliteit. De nieuwe producttypes worden aangeboden met naar keuze 7, 8 of 9 scharen voor de tractorklasse tot 400 pk.

Een groot voordeel van onlandploegen is de lagere bodemdruk door het grote contactvlak van de brede tractorbanden en de mogelijkheid om met een lagere bandenspanning te werken.

Catros+ 03

Met de producttypes Catros+ 03-2 introduceert Amazone nu nieuwe opklapbare gedragen compacte schijveneggen met werkbreedten van 4, 5, 6 en 7 m. Daarnaast is er de getrokken TS-variant met wielstel. Opmerkelijk is het intelligente chassisontwerp ‘Smart Frame-systeem’.

Dit is een nieuwe vorm van werkdiepteverstelling, waardoor de machine slechts eenmaal parallel aan de grond wordt uitgelijnd. De werkdiepte wordt vervolgens aangepast door eenvoudig de schijfarmen te draaien. Hierbij worden de rijen schijven voor een diepere werkinstelling van het frame weggedraaid. Om vlakker te werken, worden de schijven naar het frame toe gedraaid. Daardoor blijft het machineframe altijd parallel aan de grond, zodat de machine altijd even diep werkt.

Er zijn nieuwe modellen compacte opklapbare schijveneggen.
Er zijn nieuwe modellen compacte opklapbare schijveneggen. - Foto: TD

Hoe dieper er wordt gewerkt, hoe groter de afstand tussen het frame en de schijfarm en tot de wals is. Dat zorgt voor een optimale doorgang in de machine in overeenstemming met grotere hoeveelheden organisch materiaal.

Amazone biedt voor deze machines het propakket aan, dat een uitrusting inhoudt om drijfmest toe te dienen met de compacte Catros-schijveneg.

Cenio 4000-2

Met de nieuwe Cenio 4000-2 introduceert Amazone een opklapbare tandencultivator met een werkbreedte van 4 m, nadat er eerder starre uitvoeringen (niet opklapbaar voor wegtransport) waren met een werkbreedte van 3 en 3,5 m.

De tandhouders van de Cenio-cultivator zijn beveiligd met breekbout of veer. Ze staan verdeeld over 3 balken. De toegepaste tanden/vleugelscharen komen uit het C-mix 3 gamma van Amazone. Voor ondiepe stoppelbewerking kan de 320 mm brede ganzenvoetschaar of de 360 mm brede C-Mix-vleugelschaar worden gebruikt, voor primaire grondbewerking de 100 mm of 80 mm brede C-Mix-schaar en voor diep losmaken tot 30 cm de 40 mm brede C-Mix-schaar. Door deze 3 mogelijkheden biedt de Cenio een polyvalente inzet.

Er is nu een nieuwe opklapbare en bredere Cenio-cultivator.
Er is nu een nieuwe opklapbare en bredere Cenio-cultivator. - Foto: TD

Voornoemde 360 mm brede vleugelschaar is een nieuwe uitvoeringsoptie voor de Cenio- en Cenius-cultivatoren. Daarmee wordt de stoppel over de hele oppervlakte vlak afgesneden, om zo de capillariteit van de grond te doorbreken. Dat vermindert het uitdrogen van de grond in de zomer. Onkruidzaden en verloren graankorrels hebben door de vlakke bewerking perfecte kiemomstandigheden.

Voor het egaliseren van de grond achter de tanden is er een rij fijn getande holle schijven met een diameter van 410 mm. Voor het verdichten van de grond kan uit 7 walsen worden gekozen.

Tim Decoster

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken