Startpagina Schapen

Demonstratieproject ‘Marktkansen voor vlees van kleine herkauwers’

Sinds enkele maanden is het demonstratieproject ‘Vooruit met de geit, het schaap en het hert - Marktkansen voor vlees van kleine herkauwers ’ gestart. Dit project richt zich op de professionele schapen-, geiten- en hertenhouders.

Leestijd : 3 min

Dit project richt zich op acties ten bate van de beroepsmatige houderij van kleine herkauwers. Voor de schapenhouderij wordt de korte ketenaanpak gepromoot, voor de geitenhouderij wordt gezocht naar mogelijkheden om de bokjes af te mesten en voor de hertenhouderij wordt zowel intern binnen de sector als voor externe geïnteresseerden de realisatie van de korteketen-commercialisatie als betere inkomensmogelijkheid breder kenbaar gemaakt.

De partners binnen dit project zijn de vzw Vlaamse Schapenhouderij (VSH) (Coördinator), Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), Dier&Welzijn (Geel), ABEC (beroepsvereniging voor hertenkwekers) en de Beroepsvereniging van Vlaamse Geitenhouders. In wat volgt richten we ons enkel op de actie s voor de schapenhouderij.

Op zoek naar alternatieve verdienmodellen

De klassieke schapenhouderij oriënteert zich naar fokkerij of naar vleesproductie. Binnen dit project oriënteren we ons op de vleesproductie.

Een mogelijkheid die binnen de schapenhouderij moet benut worden en te weinig bekend is, is de afzet via de korte keten, nl. van producent naar consument, zoveel mogelijk stimuleren. Mogelijkheden zijn op dat vlak hoeveslagerijen, waar lamsvlees verkocht wordt; er zijn hoevewinkels, waar men vlees aanbiedt; of men kan ook via slachthuis en versnijderij met lamsvleespakketten naar de consument gaan. Dit project wil inzetten om mogelijkheden en moeilijkheden van korte keten in kaart te brengen en beter kenbaar te maken.

Een georganiseerde aanpak om naar de consument te gaan vinden we ook via de voedselteams, via buurderijen, of via andere initiatieven die o.a. in de hoofdstedelijke regio in evolutie zijn. Ook hier is de introductie van lamsvlees in de wekelijks te bedelen pakketten een unieke kans om tot meerwaarde te komen.

Dit project wil inzetten op korte keten-ontwikkeling en op specifieke afzet onder label van ‘natuurvlees’.

Deelnemers gezocht

In het project zijn grondige gesprekken voorzien met bedrijfsleiders-schapenhouders die ervaring hebben met diverse vormen van korte ketenafzet en/of andere alternatieve inkomensmogelijkheden. Bedoeling is zo een beeld te krijgen van specifieke problematieken waar bedrijven, die opteren voor afzet rechtstreeks aan de consument mee kampen.

In een volgende fase kan dan werk gemaakt worden van gesprekken met overheidsdiensten die misschien een oplossing voor specifieke problemen moeten/kunnen mogelijk maken.

Aan de bedrijven die willen meewerken zal ook gevraagd worden of ze eventueel cijfers beschikbaar hebben om een idee te krijgen van het ‘meer rendabel zijn’ van de korte ketenaanpak. Cijfers zullen uiteraard anoniem en met zorg gebruikt worden.

In het project zijn de volgende maanden ook een drietal discussieavonden voorzien op drie plaatsen in Vlaanderen. Graag zagen we daar telkens ook enkele bedrijven aan het woord komen, die hun ervaringen in korte ketenbenadering willen delen met de aanwezige geïnteresseerden en die mee een aanzet tot de discussie willen geven, samen met de projectpartners.

Willen bedrijven die ervaring hebben met afzet van lamsvlees rechtstreeks aan de consument of via een korte keten en die willen meewerken met dit project, zich kenbaar maken via info@vsh.be. Wij nemen dan contact op om verdere afspraken te maken. We kunnen immers veel van mekaar leren!

André Calus (VSH)

Lees ook in Schapen

Blauwtong op vermoedelijk 2.250 bedrijven in Nederland

Veeteelt Het aantal Nederlandse veebedrijven met (vermoedelijk) blauwtong onder de dieren is opgelopen tot meer dan 2.250. Bij bijna 1.490 bedrijven staat de besmetting vast, bij zo'n 770 bedrijven is er een ernstig vermoeden dat de ziekte is uitgebroken. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Meer artikelen bekijken