Startpagina Uw stem

Opinie: Stikstof: stof tot nadenken

Het nieuwe stikstofakkoord geeft volgens Farmers Defence Force België (FDF België) heel wat stof tot nadenken.

Leestijd : 2 min

In dit opiniestuk willen we als FDF België alvast onze korte mening formuleren over de meerderheidsnota omtrent de aanpassingen na het advies van de Raad van State omtrent de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in de nacht van 13 op 14 november 2023.

Ongelijke behandeling

We waren verontwaardigd dat de belangrijkste opmerking van de Raad van State, namelijk de ongelijke behandeling tussen landbouw en industrie, nog steeds in het voorstel aanwezig is. Zodoende wordt er voor de jonge familiale landbouwers op korte termijn geen mogelijkheden gegeven om een toekomst uit te bouwen als veeteelthouder met de nodige rechtszekerheid.

Juridisch standhouden

Een tweede zeer belangrijk punt is de koppeling die men aanhoudt tussen enerzijds de PAS en anderzijds een decretale verlenging van vergunningen die op korte termijn vervallen. Deze gang van zaken is onrealistisch en moet men niet als één geheel blijven beschouwen. Wij roepen als FDF zodoende op dat er aan TGV-snelheid werk wordt gemaakt van deze decretale vergunningsverlenging om zekerheden in de nabije toekomst te behouden. Daarnaast moet er over het PAS-voorstel opnieuw advies wordt ingewonnen bij de Raad van State, zodat men zeker is van het feit dat men kan bouwen op grondvesten die juridisch stand kunnen houden vooraleer men dit tot een decreet laat komen. Zodoende kan men ook komen tot een robuust akkoord dat verder kan dragen dan het voorstel dat maar zou lopen tot 2030!

Een sterke en juridisch robuuste basis, vertrekkende vanuit correcte cijfers, is voor ons de eerste steenlegging om tot een stikstofplan te komen in Vlaanderen. Hierbij moet de uitspraak van minister Gwendolyn Rutten – “We zijn het eerste land in Europa met een stikstofakkoord, heel Europa kijkt naar ons” – niet vergeten worden. Hieruit moeten we concluderen dat we de eerste willen zijn van de ‘Europese klas’. Op het gebied van de ‘financiën’ zitten we echter mijlenver achter op de collega’s.

Verkiezingen

Ook hebben we opgemerkt dat bij de bekendmakingen van de lijsttrekkers voor de komende verkiezingen in juni 2024 bepaalde parlementsleden stilgevallen zijn in de debatten. Zodoende durven we ons de vraag stellen wat uiteindelijk het belangrijkste is: het belang van onze boeren, tuinders en burgers of een eigen zitje in het parlement. Het is ‘stof tot nadenken’.

Wij zullen als FDF steeds de belangen van de gehele agrarische sector blijven verdedigen, met in het bijzonder die van de boeren en tuinders. We vragen een realistisch beleid op basis van feitelijke en eerlijke gegevens.

Weet dat onze voedselproductie de belangrijkste sector is voor onze samenleving en welvaart. De land- en tuinbouwsector moet ruimte en steun blijven krijgen. Beleidsmakers zouden zorg moeten dragen voor de landbouwsector als fundament voor onze stijgende bevolking met rechtszekerheid op lange termijn

Strijd mee met deze kernwaarden nu en in de toekomst en u bent van harte welkom om lid te worden via www.farmersdefenceforce.be.

Bart Dickens (FDF België)

Lees ook in Uw stem

Opinie: Natuurpunt baas op kabinet Demir

Uw stem Na de protestacties van boeren in heel Vlaanderen brengt Stichting Farmers Defence Force België wenkbrouwfronsend nieuws naar buiten: “Jelle Van den Berghe, adjunct-kabinetschef van Vlaams Minister Zuhal Demir, is een voormalig bestuurder van Natuurpunt”.
Meer artikelen bekijken