Startpagina Wetgeving

Minister Brouns rekent op uitvoering MAP7

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) rekent erop dat de afspraken die gemaakt zijn over het nieuwe mestactieplan (MAP7) kunnen omgezet worden in concrete regelgeving. De samenwerking tussen de landbouw- en natuurorganisaties liep vorige week vast, maar minister Brouns "rekent op alle betrokkenen rond de tafel" om de eerder gemaakte afspraken om te zetten in regelgeving. Dat heeft de cd&v-minister 29 november in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Ludwig Vandenhove (Vooruit).

Leestijd : 2 min

Vorige week leek het mestactieplan 7 (MAP7) net voor de finish te gaan sneuvelen. Een mestactieplan bepaalt hoeveel mest boeren mogen gebruiken, waar ze mogen bemesten en in welke gebieden al dan niet strengere maatregelen gelden. Het doel ervan is een betere kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Vlaanderen.

In maart van dit jaar hadden de landbouw- en natuurorganisaties een principieel akkoord bereikt over het plan, maar vorige week kwam er dan toch nog een kink in de kabel. De natuurorganisaties verlieten de onderhandelingstafel.

Het voornaamste struikelblok is de nulbemesting in VEN-gebieden. Dat zijn gebieden met een mogelijk hoge natuurwaarde. Natuurorganisaties willen dat er in deze gebieden geen enkele bemesting gebeurt. Voor de landbouworganisaties is dat onaanvaardbaar. Afspraak was ook dat dit zou meegenomen worden in het stikstofakkoord, maar dat gebeurde finaal niet. Volgens de milieu- en natuurorganisaties wordt daarmee teruggekomen op gemaakte afspraken.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) liet eerder al verstaan dat ze de gang van zaken betreurt. Zij drong meteen aan op verder overleg, maar liet alvast verstaan dat ze niet van plan was een "tabula rasa" te maken.

Ook volgens minister van Landbouw Jo Brouns moeten de eerder gemaakte afspraken de kans krijgen om omgezet te worden in regelgeving. Volgens de cd&v-minister zijn er door de landbouw- en natuurorganisaties al "heel wat inspanningen geleverd" en moet het overleg daarom alle kansen krijgen.

Er is ook de kritiek dat MAP7 niet tegemoet komt aan alle doelstellingen inzake waterkwaliteit. Maar volgens minister Brouns "valt er niet te miskennen dat met MAP7 opnieuw stappen vooruit worden gezet".

Belga

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken