Startpagina Actueel

Brouns wil stabiele groei realiseren in biosector

Vlaanderen heeft bescheiden ambities inzake de groei van de biologische landbouw. Landbouwminister Jo Brouns houdt vast aan zijn eerder vooropgestelde groei van 5% op 5 niveaus, terwijl Duitsland de lat veel hoger legt en Litouwen de Europese ambities te hoog gegrepen vindt.

Leestijd : 4 min

De Vlaamse doelstellingen inzake biologische landbouw werden in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement nog eens scherp gezet op aangeven van Ludwig Vandenhove van Vooruit. Die ziet 2 stromingen in de discussie op Europees niveau. “Litouwen pleit voor een strategisch debat over de toekomst van de biologische sector in Europa. Litouwen wil de Europese ambitie naar beneden bijstellen. De aanleiding voor de vraag van Litouwen is de daling van de Europese detailverkoop van biologische producten in 2022 met 5,1% en het feit dat heel wat biologische telers in de problemen dreigen te komen”, duidt Vandenhove.

“De Europese doelstelling is tot nu toe nog altijd om het bio-areaal tegen 2030 met 25% op te trekken. Tot 2021 is de sector in de EU gegroeid qua oppervlakte, aantal bedrijven, invoer en omzet. De biologische landbouw zal nog serieus moeten groeien als we die deadline willen halen”, meent het socialistische parlementslid.

Duitsland wil meer

Duitsland, met een ‘groene’ minister van Landbouw, wil volgens Vandenhove net de lat nog hoger leggen en streeft naar een groei van 30% voor zijn biologische landbouw. Vandenhove hoopt dat het in Vlaanderen de bedoeling is om de cijfers naar boven te trekken en niet naar beneden, zoals Litouwen vraagt.

Jo Brouns wil ervoor zorgen dat er een stabiele groei kan zijn in de biologische sector. “De voorbije jaren hebben aangetoond dat veranderingen in de marktsituatie zich snel laten voelen in de biologische sector en dat het daardoor moeilijk is om de evolutie van de biosector te kunnen voorspellen”, geeft Brouns aan.

De Vlaamse minister van Landbouw geeft aan dat de Europese ambitie inzake biologische landbouw zeker een debat verdient, maar dat dat debat misschien beter na de Europese verkiezingen van volgend jaar georganiseerd zou worden. Vlaanderen houdt vast aan zijn Strategisch Plan Bio met de 5 x 5%-groeiambities, met groei inzake areaal, aantal biologische landbouwbedrijven, consumptie van bioproducten, omzet en afname door de overheid. De ambitie voor de areaaluitbreiding – dat is een van die Vlaamse 5%-ambities – werd ook opgenomen in het strategisch plan GLB.

Niet elke lidstaat moet zelfde niveau halen

Arnout Coel van N-VA volgt de cd&v-minister in de bescheiden ambitie inzake biologische landbouw. “We zien dat Duitsland een heel ambitieus plan heeft. Er zijn ook landen die eerder in de andere richting denken. Wat ook de uitkomst van het debat is, ik denk dat we altijd voor ogen moeten houden dat, als Europa die doelstellingen op het niveau van de Europese Unie stelt, dit daarom niet wil zeggen dat in elke lidstaat exact hetzelfde percentage gerealiseerd moet worden. Niet elke lidstaat leent zich even goed tot hetzelfde volume van oppervlakte voor biolandbouw. Ik denk dat we met deze regering wel een duidelijk groeipad hebben”, stelt Coel vast.

Vlaamse biosector is ‘matig’ ambitieus

Ook Chris Steenwegen van Groen lijkt zich aan te sluiten bij de bescheiden ambitie. Hij geeft aan dat de sector zelf redelijk gematigd of zeer gematigd is in zijn doelstellingen. “Maar zelfs om die 5% te halen, zullen er inspanningen moeten gebeuren. We zien vandaag niet dat er bij ons veel vooruitgang geboekt wordt.

Nochtans zijn er voorbeelden waar het wel kan. In Denemarken – toch niet zo onvergelijkbaar is met Vlaanderen wat landbouw betreft – is men nu al een hele tijd bezig om bio te stimuleren. Er is meer dan 300.000 ha bio in Denemarken en 40% van de melk is biologisch in Denemarken. Dat komt omdat men daar een globaal plan heeft en omdat men daar ook aan vasthoudt. Daarbij speelt de overheid  zelf ook een rol om bio af te nemen”, stelt Steenwegen.

“Daar heeft men bijvoorbeeld ook heel sterk met de retail gewerkt om ervoor te zorgen dat ze ook bioproducten op een aantrekkelijke plaats in de schappen leggen. Men heeft er ook samen met de retail gekeken naar de prijsvorming van de bioproducten, omdat men vaststelt dat de retail, ook bij ons, een beetje misbruik maakt van bio om een hogere prijs te vragen.

Voorts is er in Denemarken ook ondersteuning van de boeren in conversie en ook ondersteuning van de consumenten om de vraag te stimuleren”, weet Steenwegen.

Enkel hogere vraag zorgt voor duurzame groei

Bart Dochy van cd&v blijft ervoor pleiten om biologische productie te stimuleren vanuit de vraagzijde. “Het is enkel wanneer de vraagzijde de trekker is om biologische productie op te drijven, dat dit op een duurzame manier zal gebeuren. Anders zijn er extra kosten die gemaakt worden om de biologische productieprocessen te faciliteren ten laste van de landbouwer, wat ook niet de bedoeling is van het verhaal. Men zegt altijd dat het een verdienmodel is, en een verdienmodel betekent dat er toch een duurzame prijsverhoging moet zijn. Dat kan enkel wanneer de consument de trekker is in het verhaal”, stelt Dochy.

Minister Brouns waarschuwt voor mogelijk te hoog gegrepen verwachtingen in Duitsland. “Daar is er dat initiatief van de minister om naar 30% groei in biologische landbouw te gaan, maar het is nog niet zo dat dat een heel breed politiek draagvlak heeft in Duitsland. Het debat over de Europese ambities inzake biologische landbouw kan een basis of een blauwdruk zijn om mee te nemen naar de nieuwe Europese Commissie, naar een nieuw Europees beleid in de volgende legislatuur”, besluit Brouns.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Prijsverhogingen helpen Greenyard aan extra omzet

Economie Greenyard heeft zijn omzet in de eerste negen maanden van het boekjaar met 12,2% opgekrikt tot 3,7 miljard euro. Het groenten- en fruitbedrijf zit daarmee naar eigen zeggen op schema om in het hele boekjaar, dat loopt tot eind maart, een omzet van 4,9 miljard euro te halen.
Meer artikelen bekijken