Startpagina Granen

Zaai wintertarwe heeft vertraging

Door de neerslag van de voorbije weken verloopt het inzaaien van wintertarwe sterk vertraagd.

Leestijd : 1 min

Doorgaans kunnen de meeste variëteiten wintertarwe nog gezaaid worden tot half januari. Het optimale zaaitijdstip wordt echter wel bepaald door de vroegheid van de variëteit. Tot eind november kunnen halfvroege variëteiten gezaaid worden, geeft het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) aan. Momenteel zijn de vroege rassen aangewezen.

Besteed nu voldoende aandacht aan de zaaidichtheid, want die loopt op. Verlies het duizendkorrelgewicht niet uit het oog bij de berekening van de zaaidichtheid. Bij een late zaai moeten we ons wel rekenschap geven van het feit dat er minder stoelen en dus ook minder aren gevormd kunnen worden ten opzichte van een vroege zaai.

Het nu nog zaaien van wintertarwe verdient de voorkeur boven het verbouwen van zomertarwe, waarvan de rendementen lager uitvallen.

Door de late zaai en veelal het ontbreken van een najaarsonkruidbehandeling, zullen we er komend voorjaar tijdig bij moeten zijn. De eerste bemestingsgift zal vermoedelijk lager liggen door de minder ontwikkelde plantjes. De exacte bemestingsdosis wordt afgestemd op de perceels- en gewasbehoeften.

Tim Decoster

Lees ook in Granen

Volg de bladluizendruk vooral in wintertarwe op

Granen Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) meldt dat de gevoeligste fase voor het dwergvergelingsvirus op veel gerstpercelen voorbij is. In wintertarwe moet dit nog wel opgevolgd worden. Dwergvergeling dient voorkomen te worden door bestrijding van bladluizen.
Meer artikelen bekijken