Startpagina Stikstof

Verenigde Veehouders willen stikstofdecreet laten vernietigen door Raad van State

De vzw Verenigde Veehouders heeft op 22 december bij de Raad van State een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van het voorstel van decreet inzake stikstof en een vordering tot schorsing.

Leestijd : 2 min

De vzw had op 1 maart, in een open brief aan alle Vlaamse parlementsleden en media, reeds gewezen op onjuiste cijfers en andere juridische en wetenschappelijke fouten in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze vaststelling kwam van een panel van onafhankelijke professoren. De politieke partijen reageerden daar niet op.

De vzw voelt zich gesteund door het advies van de Raad van State over het ontwerp van stikstofdecreet, waarin staat dat dat decreet niet in overeenstemming is met bepalingen in het EU-handvest en in de grondwet.

In deze versie van het stikstofdecreet werden volgens de Verenigde Veehouders liefst 5 artikelen van de universele rechten van de mens en 4 artikelen van de grondwet geschonden.

Nauwelijks wijzigingen aangebracht

Het in november bereikte akkoord over een geamendeerd stikstofdecreet bevat volgens de vzw nauwelijks wijzigingen ten opzichte van de eerste versie.

De Verenigde Veehouders hebben op 22 december, de dag dat over het geamendeerde stikstofdecreet met spoed zou gestemd worden in het parlement, opnieuw een open brief gestuurd aan alle parlementsleden. Opnieuw kwam er weinig reactie van politici. Op dezelfde dag heeft de vzw dan een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van het voorstel van decreet inzake stikstof en een vordering tot schorsing.

Het verzoekschrift werd reeds ingeschreven op de rol en de vzw heeft alle vertrouwen in de werking van de Raad van State.

Het stikstof-decreet schaadt volgens de Verenigde Veehouders niet alleen de landbouwsector, maar is nog een veel grotere bedreiging voor industrie en transport en de Vlaamse welvaart in het algemeen. De vzw Verenigde Veehouders werd anderhalf jaar geleden opgericht om het onrecht van de Programmatische Aanpak Stikstof waarmee boerengezinnen geconfronteerd worden, juridisch te bestrijden.

Meer informatie over deze vzw vind je hier.

Lees ook in Stikstof

Meer artikelen bekijken