Startpagina Edito

Edito: Hoop putten uit koninklijke boodschap

Voor het eerste edito van dit nieuwe jaar vonden we inspiratie bij de kerstboodschap van koning Filip. Daarin zette hij ‘de kracht van hoop’ af tegen angst en machteloosheid.

Leestijd : 2 min

Net voor Kerstmis riep koning Filip in zijn traditionele toespraak op om ‘de kracht van hoop’ te stellen tegenover angst en het gevoel van machteloosheid die conflicten en andere uitdagingen met zich mee kunnen brengen. “Dat is geen naïef, passief optimisme. Integendeel: hoop is een energie”, zei de vorst.

In 2023 werden we geconfronteerd met donkere gebeurtenissen, zoals geweld en grillige weersomstandigheden. Dit kan een onzekere toekomst creëren en een gevoel van machteloosheid en beklemming in de hand werken. “We moeten de werkelijkheid onder ogen durven zien”, gaf de vorst aan. “Maar tegenover de angst en ongerustheid die ons kunnen ontmoedigen en verlammen, kunnen we een kracht stellen, een kracht van het leven zelf: de kracht van hoop.”

De koning geeft aan dat hoop een energie is die in het diepst van onszelf zit. “Hoop wordt aangewakkerd door het contact met zij die zich inzetten om de wereld beter te maken.” Dat zagen we ook in onze landbouwsector verder gebeuren in 2023. “Wanneer we onszelf engageren, groeit die hoop nog”, ging de koning verder in zijn kerstboodschap. “Die kracht geeft vertrouwen en werkt ‘constructieve krachten’ als nuance, luisterbereidheid en dialoog in de hand. Dat wordt ons antwoord op wat er misloopt.”

Het was een heel mooie boodschap van onze koning aan het begin van een nieuw jaar. Uiteraard is deze toespraak aan de brede Belgische bevolking gericht. Toch durven we een reflectie maken naar onze geliefde landbouwsector. 2023 was immers geen gemakkelijk jaar op het veld en al zeker niet op wetgevend vlak. Zo werd er vorig jaar geen akkoord gevonden over een nieuw mestactieplan en kende het stikstofdossier verschillende episodes. Deze thema’s zullen ook dit jaar de (politieke) agenda domineren.

We hopen dat recente initiatieven in onze sector perspectief bieden op beterschap. Eind 2023 werden namelijk meerdere stappen gezet om het stikstofdecreet aan te vechten. Zo stapten de Verenigde Veehouders net voor de jaarwissel naar de Raad van State. Boerenbond zegt naar het Grondwettelijk Hof te stappen als het stikstofdecreet wordt goedgekeurd. Eerder vorige maand deden ze dit al om de nationale parken aan te vechten. Tussen kerst en nieuw zag ook minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten in dat de doelstellingen voor het Turnhouts Vennengebied niet haalbaar zijn. Bijkomend gaf ze het Agentschap voor Natuur en Bos een veeg uit de pan met het verwijt dat ze oogkleppen op hebben. Dat zijn voor ons allemaal signalen om de hoop op een beter 2024 te koesteren.

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken