Startpagina Edito

Edito: Waarom toch die extra administratieve rompslomp?

Net voor de jaarwisseling werd bijna geruisloos een nieuwe fiscale wet goedgekeurd. Het is er nochtans eentje die kan tellen voor de land- en tuinbouwsector.

Leestijd : 2 min

Ministers en overheidsdiensten pakken graag uit met administratieve vereenvoudiging. Je kunt maar telkens hopen dat die vereenvoudiging voor de burger is bedoeld, maar het kan verkeren... De fiscale wet die net voor eindejaar werd goedgekeurd, zorgt net voor onnodige administratie rompslomp voor heel wat land- en tuinbouwers.

In januari 2022 werd nochtans een Federaal Actieplan voor Administratieve Vereenvoudiging (FAAV) opgesteld om de ambities van de federale regering op het vlak van administratieve vereenvoudiging en digitalisering concreet vorm te geven. Op de betreffende website pakt men ermee uit dat de gebruiker centraal staat. Er staat letterlijk: ‘Onze doelgroep is niet de overheid, maar de gebruikers van de overheid, dit wil zeggen burgers, bedrijven en verenigingen. We richten ons op hun behoeften. De belangen van de gebruiker, of dat nu een ondernemer, een lid van een vereniging of een burger is, staan centraal bij de Dienst Administratieve Vereenvoudiging. Bij het opzetten van vereenvoudigingsprojecten zoeken we steeds naar dé oplossing die de minste administratieve lasten voor hen meebrengt, ook wanneer dat soms impliceert dat de overheid hiervoor een extra inspanning moet leveren.’

Bovenstaande klinkt bijna lachwekkend als je de impact van de nieuwe fiscale wet bekijkt. Volgens het bewuste artikel 84 wil de fiscus alle details kennen van alle gepachte percelen – en dat zijn er duizenden. De pachter moet van de verpachters waarvan hij land in gebruik heeft een hele resem administratieve gegevens bekomen. Zo niet kan hij de pacht of huur niet meer als aftrekbare beroepskost indienen.

Ondanks de zeer redelijke vraag vanuit het Agrofront om de goederen die onder de pachtwet vallen van deze wet vrij te stellen, om zo nutteloze bijkomende administratie te vermijden, wuifden de ministers Van Peteghem (cd&v) en Clarinval (MR) dit klakkeloos weg. Terwijl landbouwers al niet weten wat eerst te doen worden ze nog maar eens schaamteloos ingeschakeld om de databanken van de overheid aan te vullen. Het is een understatement om te zeggen dat het voor land- en tuinbouwers en hun adviseurs een onhaalbare kaart is om al de gewenste informatie tegen de volgende belastingaangifte te laten vergaren. Alweer een wet die terug naar de tekentafel moet!

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken