Startpagina Maïs

Limburgs veeteeltbedrijf mag niet langer water oppompen uit 5 waterwinningen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) vernietigt de aktename van 5 grondwaterwinningen door een landbouwbedrijf in Limburg op vraag van vzw’s Natuurpunt en Dryade. Zonder een nieuwe omgevingsvergunning mag het landbouwbedrijf geen water meer oppompen uit die grondwaterwinningen.

Leestijd : 2 min

Achter de 5 verschillende grondwaterwinningen zit één veeteeltbedrijf dat water wilde oppompen in de 5 percelen om onder andere hun maisvelden te beregenen. Op 18 november meldde het veeteeltbedrijf aan de gemeenten Pelt en Hechtel-Eksel dat het van plan was om water op te pompen in 4 grondwaterwinningen op het grondgebied van Pelt en één op dat van Hechtel-Eksel. De veeteler zou het opgepompte water gebruiken voor het beregenen van de maisvelden waarop voedsel geteeld wordt voor de dieren van het veeteeltbedrijf.

Afhankelijk van de locatie van de grondwaterwinning zou er telkens per waterwinning jaarlijks tussen de 1.200 en 4.600 kubieke meter water opgepompt worden. Door de opsplitsing van de waterwinningen bleef het veeteeltbedrijf onder de 5.000 kubieke meter opgepompt water waardoor een simpele melding bij de betrokken gemeenten volstond en er geen vergunning moest worden aangevraagd. De gemeenteraden van Pelt en Hechtel-Eksel namen daarvan op 5 december 2022 akte.

Beroep

De twee milieuorganisaties gingen tegen die aktenames in beroep omdat het volgens hen duidelijk was dat de winningen met elkaar samenhangen en dat daardoor het totale opgepompte jaardebiet de 5.000 kubieke meter overschreed. Zo was er volgens hen sprake van een totaal debiet van de vijf winningen samen van maximaal 11.900 kubieke meter per jaar. Om die hoeveelheid water te mogen oppompen moest het landbouwbedrijf volgens hen een vergunning aanvragen.

In het arrest treedt de RvVb de milieuorganisaties bij: volgens de Raad wordt het jaardebiet van een grondwaterwinning bepaald door alle winningen die samen een geheel vormen (de ‘milieutechnische eenheid’). De verschillende grondwaterwinningen zouden volgens de Raad met elkaar samenhangen, omdat het opgepompte grondwater zou dienen om de voedermaïsvelden van één veeteeltbedrijf te beregenen. De Raad stelt ook vast dat de opsplitsing in verschillende meldingen ervoor zorgt dat een grondige beoordeling van een vergunningsplichtige activiteit omzeild werd.

Omdat de gemeentebesturen van Pelt en Hechtel-Eksel geen rechtsgeldig akte kunnen nemen van een melding van een grondwaterwinning waarvoor een vergunning is vereist, vernietigt de Raad de vijf aktenames.

Belga/ThD

Lees ook in Maïs

Correct rekenen met dierlijke mest

Maïs Op heel wat percelen in Vlaanderen wordt een groot deel van de bemesting ingevuld met dierlijke mest. Gebruik van dierlijke mest vraagt een beredeneerde aanpak. Hoe kies ik de juiste mestsoort? Hoeveel dien ik wanneer toe? Op welke manier? De variabele samenstelling van dierlijke mest en inschatten hoeveel of wanneer de aanwezige nutriënten vrijkomen, zijn belangrijke aandachtspunten.
Meer artikelen bekijken