Startpagina Maïs

Hoe presteerden de zeer vroege tot late kuilmaïs-variëteiten in het normale netwerk van 2023?

In dit artikel staan we stil bij de prestaties van de individuele kuilmaïsrassen die getest zijn in het Varmabel-netwerk.

Leestijd : 7 min

Het normale netwerk silomaïs is zoals voorgaande jaren opgesplitst in 2 groepen, en dit op basis van de vroegrijpheid van de rassen. Een eerste groep groepeert de zeer vroege tot vroege rassen (FAO-index 230). De halfvroege tot late rassen (230 < FAO -index 270) vormen de tweede groep.

03-Varmabel-3-web

Zeer vroege variëteiten (FAO-index 200)

Bevestigende rassen: Lg 31231, Lg 32257, Kws Curacao, Jakleen, Kws Emporio, Kws Johaninio en Lg 31206.

Uitstekend algemeen gedrag voor de variëteiten Lg 31231 en Lg 32257. Zij bevestigen met goede kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en een goede consistentie in opbrengst in droge stof. Dankzij een hoger VEM-gehalte levert Lg 32257 de beste opbrengst in kVEM/ha in deze vroegrijpe groep. Het bevestigt daarmee het hoge VEM-gehalte dat al in 2022 in dit netwerk is behaald.

De variëteiten Kws Curacao en Jakleen geven vergelijkbare opbrengsten in droge stof. Dankzij de hoge drogestofopbrengst behalen beide rassen een goede kVEM van een goede opbrengst en dit ondanks een VEM-gehalte dat iets onder het gemiddelde ligt. Jakleen loopt reeds 5 jaar mee in proeven en toont zich steeds met stabiele opbrengsten.

Kws Emporio laat een goede droge- stofopbrengst en zetmeelgehalte zien, maar de VEM-waarde ligt lager. Ook worden goede opbrengsten behaald in korrelmaïsproeven.

Met opbrengsten in droge stof die dicht bij het gemiddelde liggen, verdienen de variëteiten Kws Johaninio en Lg 31206 aandacht vanwege hun goede voederwaarden. Voor Lg 31206 wordt een hogere energetische opbrengst opgemerkt dankzij een VEM-gehalte dat, zoals in 2022, tot de hoogste behoort in deze vroegrijpe groep. Beide horen ook tot de vroegste rassen in dit segment en zijn dus ook geschikt voor een latere zaai.

03-Varmabel-5-web

Interessante nieuwigheden: Amarola, P8086, Dkc3117, Angeleen, Kws Marcopolo en Kws Chiasso.

De nieuwkomers Amarola en P8086, laten zich door hun zeer hoge opbrengst in droge stof en met uitstekende voederwaarden direct opmerken. Ze tonen een VEM-gehalte dat behoort tot de beste in deze vroegrijpe groep. Amarola behoort tot de vroegste rassen in dit segment en is geschikt voor een latere zaai

Uitstekende cijfers zijn er voor de nieuwigheid Dkc3117, die ondanks een gemiddeld VEM-gehalte een uitstekende drogestofopbrengst en kVEM-opbrengst laat optekenen.

Ondanks een VEM-gehalte dat iets onder het gemiddelde ligt, levert Angeleen een goed niveau van opbrengst in droge stof en kVEM

De variëteiten Kws Marcopolo en Kws Chiasso vertonen opbrengstresultaten in droge stof die dicht bij het gemiddelde liggen. De opbrengst in kVEM/ha is van een goed niveau dankzij goede VEM-gehalten. Kws Marcopolo was het vroegste ras in dit segment.

Op het gebied van plantengezondheid hebben alle variëteiten in deze groep zich goed gedragen ten opzichte van builenbrand op de stengel.

Voor degenen die op zoek zijn naar variëteiten voor latere zaai, kunnen de hybriden Amarola, Kws Curacao, Kws Marcopolo, Kws Johaninio, Lg 31206 en Wesley aanbevolen worden.

De variëteiten Amarola, Lg 32257, Jakleen en Kws Emporio tonen ook goede resultaten in het netwerk ten zuiden van Samber en Maas 2023.

De hybriden Lg 32257 en Kws Emporio kunnen ook geschikt zijn als dubbeldoelvariëteiten met goede resultaten in het geval van een oogst als korrelmaïs.

Figuur 1: Prestaties zeer vroege tot vroege rassen voedermaïs in 2023, zie ook tabel 5.
Figuur 1: Prestaties zeer vroege tot vroege rassen voedermaïs in 2023, zie ook tabel 5. - Bron: Varmabel

Vroege variëteiten (200 < FAO-index 230)

Bevestigende rassen: Lg 31245, P8255, Sy Invictus, Meluseen en Lg 31229.

Lg 31245 en P8255 behoren tot de beste variëteiten in deze groep wat betreft de drogestofopbrengst. Ondanks een VEM-gehalte dat iets onder het gemiddelde ligt, leveren ze ook uitstekende opbrengsten in kVEM/ha. Vanwege zijn lager drogestofgehalte moet P8255 worden beschouwd als een halfvroege variëteit.

Er was een goede algehele prestatie voor de variëteiten Sy Invictus en Meluseen, die 2 jaar getest zijn in dit netwerk. Ze tonen goede opbrengsten in droge stof en kVEM dicht bij het gemiddelde en VEM-gehalten iets onder het gemiddelde van de variëteiten. Beide variëteiten vertonen een goede regelmatigheid in opbrengst.

Hoewel de opbrengst in droge stof lager is dan het gemiddelde, verdient de variëteit Lg 31229 aandacht vanwege het hoge VEM-gehalte. Wat betreft het VEM-gehalte behoorde Lg 31229 al in 2022 tot de beste binnen dit netwerk.

Interessante nieuwigheden: P8153, Chelsey en Geraldeen.

De nieuwigheid P8153 lijkt veelbelovend door als eerste te eindigen wat betreft opbrengst in droge stof en kVEM/ha. Er wordt ook een VEM-gehalte van een goed niveau opgemerkt voor deze variëteit.

In hun eerste jaar bieden de variëteiten Chelsey en Geraldeen een goed niveau van drogestofopbrengst. Dankzij een VEM-gehalte dat iets boven het gemiddelde ligt, biedt Geraldeen ook een kVEM-opbrengst van een zeer goed niveau. Voor Chelsey ligt het VEM-gehalte onder het gemiddelde.

Op het gebied van plantengezondheid hebben alle variëteiten in deze groep zich goed gedragen ten opzichte van builenbrand op de stengel.

Wat betreft de vroegrijpheid moeten de variëteiten P8255, Rgt Axxional en Powerpack worden beschouwd als halfvroege variëteiten vanwege hun lagere percentages droge stof bij de oogst.

Voor de productie van droge maïskorrels kan de variëteit Chelsey goede resultaten opleveren dankzij een lage vochtigheidsgraad van de korrels bij de oogst.

De variëteit Meluseen bevestigt interessante resultaten in het netwerk ten zuiden van Samber en Maas 2023.

Figuur 2: Prestaties halfvroege tot late rassen voedermaïs in 2023, zie ook tabel 6.
Figuur 2: Prestaties halfvroege tot late rassen voedermaïs in 2023, zie ook tabel 6. - Bron: Varmabel

Halfvroege variëteiten (230 < FAO-index 250)

Bevestigende rassen: Antigone, Kws Editio, Lg 31265, Sy Dakini en Smartboxx.

Goede algehele cijfers voor de variëteit Antigone, die een zeer goed niveau van opbrengst in droge stof en kVEM/ha biedt, met een VEM-gehalte in het gemiddelde van de geteste variëteiten.

Goede resultaten voor de variëteiten Kws Editio en Lg 31265, die zeer vergelijkbare resultaten laten zien op het gebied van opbrengst in droge stof en kVEM/ha. Deze variëteiten bevestigen de resultaten behaald in het normale netwerk van 2022, met een goede regelmatigheid in opbrengst van jaar tot jaar.

De variëteit Sy Dakini vertoont een opbrengst in droge stof die zich bevindt binnen het gemiddelde van de variëteiten. Dankzij het hoogste VEM-gehalte in deze groep, biedt ze echter een kVEM-opbrengst die behoort tot de beste in deze groep. Ze bevestigt daarmee het hoogste VEM-gehalte dat al in 2022 in dit netwerk is behaald.

Bevestiging van een zeer goede voedingswaarde voor de variëteit Smartboxx. Haar opbrengst in droge stof is iets lager dan het gemiddelde van de variëteiten.

Bij de snijmaïsoogst wordt gemikt op een drogestofpercentage tussen de 32 en de 36%.
Bij de snijmaïsoogst wordt gemikt op een drogestofpercentage tussen de 32 en de 36%. - Foto: TD

Interessante nieuwigheden: Lg 31271, Rgt Lanxx, Rgt Deixxel, Dkc3438, P8580 en Greystone.

De nieuwkomers Lg 31271, Rgt Lanxx en Rgt Deixxel geven een uitstekend niveau van opbrengst in droge stof en kVEM/ha. De VEM-gehalten van deze 3 variëteiten zijn lager dan het gemiddelde. Er wordt echter opgemerkt dat het VEM-gehalte iets hoger is voor de variëteit Lg 31271. Deze 3 variëteiten bevestigen hun uitstekende resultaten behaald in het voorlopige netwerk van 2022.

De variëteiten Dkc3438 en P8580 tonen zeer goede resultaten voor de opbrengst in droge stof. P8580 biedt ook een zeer goede kVEM-opbrengst dankzij een hoger VEM-gehalte, maar nog steeds lager dan het gemiddelde van geteste variëteiten. Van Dkc3438 wordt een lager VEM-gehalte opgemerkt. Vanwege het hoge drogestofgehalte in deze groep, moet Dkc3438 worden beschouwd als een vroege variëteit.

De nieuwkomer Greystone heeft een goed niveau van opbrengst in droge stof. Haar opbrengst in KVEM/ha ligt dicht bij het gemiddelde.

Wat betreft de vroegrijpheid moeten de variëteiten Dkc3438, Haiko en Dkc3418 worden beschouwd als vroege variëteiten vanwege hun hoge percentages droge stof bij de oogst.

De variëteit Kws Editio kan ook geschikt zijn als dubbeldoelvariëteit met goede resultaten in het geval van een oogst van vochtige korrels of gehakselde kolf.

03-Varmabel-4-web

Halflate tot late variëteiten (FAO-index > 250)

Bevestigende rassen: Senator, P8888, Cs Kissmi, Kws Monumento, Lacorna, Dogena en Su Crumber.

Bevestiging voor de variëteiten Senator en P8888, die zeer goede opbrengstresultaten in droge stof en kVEM/ha laten zien. Deze 2 variëteiten vertonen een goede consistentie in opbrengst in droge stof van jaar tot jaar. Hun VEM-gehalten zijn iets lager dan het gemiddelde van de geteste variëteiten.

Ondanks het lagere VEM-gehalte, bieden Cs Kissmi en Kws Monumento een zeer goede niveau van opbrengst in droge stof, gecombineerd met een goede kVEM-opbrengst.

De variëteiten Lacorna en Dogena tonen zeer goede resultaten voor de opbrengst in droge stof. De kVEM- opbrengst is goed voor beide variëteiten. Lacorna scoort iets beter vanwege een beter VEM-gehalte.

De variëteit Su Crumber behaalt goede resultaten voor de opbrengsten in droge stof en kVEM/ha met een VEM-gehalte dat tot een van de beteren behoort in deze groep.

03-Varmabel-6-web

Interessante nieuwigheden: Intuition, P8677, Lg 31300 en Farmirage.

De nieuwigheden Intuition en P8677 zijn veelbelovend door een uitstekende opbrengst in droge stof en kVEM per hectare en dit dankzij hun zeer hoog VEM-gehalte. Intuition heeft het hoogste VEM-gehalte in deze groep.

De nieuwkomer Lg 31300 geeft een zeer goede opbrengst, zowel in droge stof als in kVEM, ondanks een VEM-gehalte dat iets onder het gemiddelde van de geteste variëteiten ligt.

Voor degenen die vooral kwaliteit zoeken, kan de nieuwkomer Farmirage geschikt zijn met een VEM-gehalte dat behoort tot de beste in deze groep. Dit stelt het in staat om een goede opbrengst in kVEM per hectare te behalen, ondanks een opbrengst in droge stof die iets onder het gemiddelde ligt.

Voor de variëteiten Intuition, Senator, P8677, P8888, Cs Kissmi, Lg 31300, Aniska, Lid3620c en Rollingstone geeft men de voorkeur aan vroeg zaaien met een zaaidichtheid tussen 90.000 en 95.000 korrels/ha, om voldoende rijpheid bij de oogst te waarborgen.

De variëteit Kws Monumento bevestigt zich ook met goede resultaten in het netwerk ten zuiden van Samber en Maas 2023.

Marc Verbiest, Michaël Mary en Guy Foucart (CIPF); Geert Haesaert, Joos Latré, Sofie Landschoot, Gert Van de Ven en Ellen Versavel (LCV); Mathieu Bonnave en Olivier Mahieu (Carah); Maxime Hautot (CPL-Vegemar)

Lees ook in Maïs

Correct rekenen met dierlijke mest

Maïs Op heel wat percelen in Vlaanderen wordt een groot deel van de bemesting ingevuld met dierlijke mest. Gebruik van dierlijke mest vraagt een beredeneerde aanpak. Hoe kies ik de juiste mestsoort? Hoeveel dien ik wanneer toe? Op welke manier? De variabele samenstelling van dierlijke mest en inschatten hoeveel of wanneer de aanwezige nutriënten vrijkomen, zijn belangrijke aandachtspunten.
Meer artikelen bekijken