Startpagina Actueel

Milieuorganisaties verwijten Vlaamse regering paniekvoetbal in landbouwdebat

Een delegatie van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Natuurpunt heeft maandagnamiddag 12 februari op het Martelaarsplein waar de Vlaamse regering gehuisvest is, de boodschap gebracht aan minister-president Jan Jambon (N-VA) dat het voor hen onaanvaardbaar is dat ze niet betrokken worden in de gesprekken met de landbouworganisaties.

Leestijd : 3 min

Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt zakten beiden af naar het Martelaarsplein in Brussel om erop te wijzen dat ook zij mee rond de tafel moeten zitten in de zoektocht naar een oplossing voor de landbouwsector. Gelijktijdig vond een vergadering van de Vlaamse regering plaats met landbouworganisaties Boerenbond, ABS (Algemeen Boerensyndicaat) en Groene Kring.

Volgens BBL en Natuurpunt wordt de politieke agenda echter te veel op te spits gedreven door een tegenstelling in het leven te roepen tussen natuur en landbouw.

Dit werkt op zijn beurt ‘harde intimidatie’ in de hand aan het adres van de natuurorganisaties, zoals eind vorige week aan de privéwoning van Jos Ramaekers, het diensthoofd beleid van Natuurpunt, waar een zestigtal landbouworganisaties verzamelden om het grondeigendom van Natuurpunt aan te klagen.

“Wij vinden het onaanvaardbaar dat er over ons, maar niet met ons wordt gepraat”, aldus BBL en Natuurpunt in een gezamenlijk persbericht. “Intimidatie van landbouwers zowel tegen de Vlaamse regering als tegen milieu- en natuurorganisaties is fout. Met blokkades van economische knooppunten als de havens van Antwerpen en Zeebrugge, stellen de boeren het belang van de intensieve landbouw boven het algemeen belang”, stellen de organisaties.

Paniekvoetbal

De organisaties verwijten de Vlaamse regering aan paniekvoetbal te doen en in te binden. “Met intimidatie forceren de boeren kortzichtige antwoorden van de Vlaamse regering”, zegt Danny Jacobs, algemeen directeur van BBL.

Volgens Jacobs is de beperkte agenda onvoldoende, aangezien ze niet ingaat op de werkelijke, structurele problemen van de landbouw. “Duizenden boeren die wel de problemen onder ogen zien, brachten afgelopen vrijdag samen met meer dan 30 organisaties de echte agendapunten naar boven”, aldus Jacobs van BBL.

Volgens BBL en Natuurpunt moet de Vlaamse regering snel werk maken van een eerlijke prijs voor de boer in een voedingsketen die duurzame producten waardeert en de boeren als volwaardige speler erkent. Daarnaast moet er een landbouwbeleid in het leven geroepen worden met minder administratie, een landbouwinvesteringsfonds en een makkelijke toegang tot betaalbare grond voor landbouwers.

Jos Ramaekers, die afgelopen weekend het mikpunt werd van intimidatie aan huis, hoopt in ieder geval dat de politiek zijn steentje bijdraagt in de oplossing van het probleem. “De politiek moet, en dan vooral landbouwminister Jo Brouns (cd&v), ophouden met de landbouwers op te jutten. Er moet opnieuw rond de tafel gezeten worden. De eisen van de Boerenbond en ABS zijn niet de eisen van de echte landbouwers”, zegt Ramaekers.

Na afloop van het onderhoud met de natuur- en milieuorganisaties zei Jacobs dat het onderhoud vrij kort was, aangezien de Vlaamse regering nog volop in beraadslaging is. “De minister-president heeft ons de kans gegeven onze bekommernissen nog eens goed op een rijtje te zetten. Het besef is aanwezig dat ze zonder ons niet zomaar over onze thema's kunnen praten.”

Belga

Lees ook in Actueel

Steeds meer ‘eeuwige’ PFAS-chemicaliën in fruit en groenten in Europa

Fruit Er zitten steeds meer eeuwigdurende PFAS-chemicaliën in fruit en groenten in Europa. Ngo's melden dat de hoeveelheid chemische substanties tussen 2011 en 2021 geëxplodeerd is in de groenten en fruit die geconsumeerd werden in de Europese Unie, vooral in zomerfruit. Van de 20 onderzochte landen werd enkel in Nederland vaker PFAS aangetroffen dan in België.
Meer artikelen bekijken