Startpagina Granen

Producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst

Het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen heeft een update van de risico-evaluatie voor mensen onderzocht van producten op basis van prosulfocarb.

Leestijd : 1 min

Op basis van deze update blijkt dat het blootstellingsniveau van toepassers en werkers voor een aantal toepassingswijzen boven het aanvaardbare niveau ligt. Het blootstellingsniveau van omwonenden blijkt niet langer aanvaardbaar bij eender welke toepassingswijze.

Op advies van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik worden de toelatingen van alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van prosulfocarb geschorst in België. Dit betekent concreet een onmiddellijk verbod op de verkoop en het gebruik van deze producten. Het verbod is van kracht sinds 9 februari 2024.

Een schorsing is onmiddellijk en voorlopig. Voor een permanente bevestiging van de schorsing werd daarom ook de intrekkingsprocedure van de toelatingen opgestart.

Deze maatregel geldt voor de volgende producten: Adelfo, Crozier, Defi, Fidox, Fidox EC, Jura, Milot, Moose 800 EC, Professional, Quidam, Roxy 800 EC, Roxy EC, Spow en Takoba.

De houders van de toelatingen kunnen een bezwaarschrift indienen tegen de schorsing en de intrekking van hun toelatingen. Als de bezwaren niet gunstig worden beoordeeld of als er geen bezwaarschriften worden ingediend, zullen de toelatingen ingetrokken worden zonder respijttermijn, noch voor de handel noch voor het gebruik van bestaande voorraden, en dit in het belang van de volksgezondheid. Als de bezwaarschriften gunstig worden beoordeeld zullen de schorsing en de intrekking van de toelatingen opgeheven worden.

Sommige houders van toelatingen hebben laten weten om een bezwaarschrift in te dienen.

Fytoweb, TD

Lees ook in Granen

Volg de bladluizendruk vooral in wintertarwe op

Granen Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) meldt dat de gevoeligste fase voor het dwergvergelingsvirus op veel gerstpercelen voorbij is. In wintertarwe moet dit nog wel opgevolgd worden. Dwergvergeling dient voorkomen te worden door bestrijding van bladluizen.
Meer artikelen bekijken